MÂRR-ÜL BEYAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÂRR-ÜL BEYAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÂRR-ÜL BEYAN: Beyânı yukarıda geçmiş olan.

MÂRR-ÜL BEYAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BEDİ-ÜL BEYAN: İfadesi ve beyanı görülmedik güzellik ve gariplikte olan. Devamını Oku

 • SİHR-İ BEYANÎ: Beyanın büyü gibi olan tesiri. (Hadis-i Şerife telmih var.) Devamını Oku

 • CEZALET-İ BEYANİYE: Beyan ilmine ait ve beyan sahasındaki cezâlet. Devamını Oku

 • MU’CİZ-ÜL BEYAN: Beyanı herkesi âciz bırakan. Devamını Oku

 • FELSEFE-İ BEYAN: Beyan İlmindeki kaidelerin vaz’ediliş sebeb ve gayelerinin açıklanması. Devamını Oku

 • BEYAN-I TEFSİR: Huk: Mücmel ve mübhem bir sözden maksadın ne olduğunu açıklayan beyan. Devamını Oku

 • SALİF-ÜL BEYAN: Bildirilmiş, beyanı geçmiş. Devamını Oku

 • MÜBÎN: Açık, vâzıh, âşikâr. Ayân kılan, beyan ve izah eden. * Dilediğine doğru yolu gösteren. * Hak ile bâtılın arasını tefrik edip, ayıran. Hakkı hakkınca beyan ve izhar eden.(Mübin, bâne mânasına “ebâne” den beyyin, gayet açık, parlak demek olduğundan, Kitab-ı Mübin i’cazı zâhir olan parlak kitap demek olur ki, murad Kur’andır. Hakkı beyan eden demek Devamını Oku

 • BEYAN-I ZARURET: Huk: Zaruri beyandır. Susmak suretiyle ifade edilen mâna, beyan-ı zaruret kabilindendir. Devamını Oku

 • FENN-İ BEYAN: (Bak: İlm-i beyan) Devamını Oku

 • BEYAN-I EFKÂR: Fikirleri beyan etme, fikirleri söyleme. Devamını Oku

 • BEYAN-I HÂL: Halini anlatma, durumunu bildirme. Devamını Oku

 • BEYAN-I HÂL: Halini anlatma, durumunu bildirme. Devamını Oku

 • MÜFESSER: Tefsir edilmiş. izah ve beyan edilmiş. Mânası izah suretiyle bildirilmiş. Açıklanmış. * Beyan-ı tefsir veya takrir edilmiş olması sebebiyle manası “nass” dan daha vâzıh olan sözdür. * Mücmel olmayan söz. Devamını Oku

 • AGMAK: Yukarı kalkmak, yükselmek, yukarıya meyletmek. * Buhar olup yukarı kalkmak, buharlaşmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar