MANSUB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MANSUB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MANSUB: Nasbolunmuş, me'muriyete konulmuş. * Konulmuş, dikilmiş. * Gr: Sonu fetha (üstün) kılınmış kelime. Meftuh olan.

MANSUB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MANSUBÎN: (Mansub. C.) Memuriyette bulunanlar. Hizmette olanlar. Devamını Oku

 • MU’REB: Gr: Sonu her çeşit harekeyi alabilir olan. Mebni olmayan. İrablanmış. Sonu harekelenmiş olan kelime. Devamını Oku

 • MÜENNES: Dişi. Müzekkerin mukabili. * Gr: Hakiki, itibarî veya söylenişi cihetiyle “dişi” olan kelime.Müennes-i hakikî : Müzekker kelimenin sonuna bir “e-a” ilâve ederek yapılan kelime. Meselâ: (Kâtib: ): Erkek yazıcı. (Kâtibe: ): Kadın yazıcı.Sonu “e” ile biten kelimeler ekseriyetle müennestir. Muallime, Müdire, Sıddıka, Şahide gibi. Devamını Oku

 • MÜENNES: Dişi. Müzekkerin mukabili. * Gr: Hakiki, itibarî veya söylenişi cihetiyle “dişi” olan kelime.Müennes-i hakikî : Müzekker kelimenin sonuna bir “e-a” ilâve ederek yapılan kelime. Meselâ: (Kâtib: ): Erkek yazıcı. (Kâtibe: ): Kadın yazıcı.Sonu “e” ile biten kelimeler ekseriyetle müennestir. Muallime, Müdire, Sıddıka, Şahide gibi. Devamını Oku

 • HAKİKAT: (C.: Hakaik) Bir şeyin aslı ve esâsı. Mahiyeti. Gerçek. Doğru. Sahih. Künh. Sâbit ve vâki. * Kadirbilirlik. Sadâkat, doğruluk. Kâinat ve tabiat ve uluhiyet hakkında bütün teşbih ve mecazlardan âri ve zâhir olan gerçek. * “Mecâz” karşılığı, esas olarak kullanılan kelime. * Edb: Bir kelime neyi anlatmak için konulmuş ise, bu kelimenin o mânada Devamını Oku

 • BED-FERCAM: f. Sonu kötü. Sonu korkulu ve lânetlenmiş olan. Akibeti fena. Devamını Oku

 • MÜFRED: (Müfret) Tek, yalnız. Müteaddid olmayıp yalnız birden ibaret olan. * Basit, mürekkeb olmayan. * Gr: Yalnız bir şey veya şahsa işaret eden veya bire mahsus olan kelime. Cemi veya tesniye olmayan. * Edb: Başı ve sonu olmayan tek ve kafiyesiz beyit. Devamını Oku

 • MELHUD: (Lahd. dan) Mezara sokulmuş, kabre konulmuş. Lâhid içine konulmuş. Devamını Oku

 • MURAKKAM: (Rakam. dan) Yazılı, yazılmış. * Numaralanmış, numara konulmuş, sayı konulmuş. Devamını Oku

 • MECRUR: Sürüklenmiş. * Gr: Başında harf-i cer bulunan kelime. İzafet halinde son kelime. Cerr’li okunan kelime. (i, ı diye okunan kelime, yani esreli) Devamını Oku

 • ÜSKUB: Sıra ile dikilmiş olan ağaçlar. * Kunduracı. * Dökülmüş olan, akan su. * Demirci. Devamını Oku

 • MÜŞTAKKUN MİNH: (Şakk. dan) Kendisinden diğer bir kelime türemiş olan asıl kelime. Devamını Oku

 • MEVZU’: Bahis. Üzerinde durulan mes’ele. * Aşağılanmış olan. * Konulmuş. Vaz olunmuş. * Uydurma. Doğru ve hakikat olmayan. * Geçer olan, muteber, işlemekte olan, câri. Devamını Oku

 • KELİME: Gr: Mânası olan en küçük söz veya cümlenin yapısını teşkil eden unsurlardan birisidir. Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere dilbilgisinde üç kısma ayrılmıştır. “Bir tek söze” kelime denir. Devamını Oku

 • KELİME: Gr: Mânası olan en küçük söz veya cümlenin yapısını teşkil eden unsurlardan birisidir. Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere dilbilgisinde üç kısma ayrılmıştır. “Bir tek söze” kelime denir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar