MANSIB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MANSIB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MANSIB: (Nasb. dan) Devlet hizmeti. * Memuriyet. * Bünyad. Merci'.

MANSIB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • RİCAL-İ DEVLET: Devlet adamları, devletin ileri gelenleri. Devlet ricali. Devamını Oku

 • GİRİT MADALYASI: Tar: Biri Sultan Aziz diğeri Sultan II.Abdülhamid devrinde olmak üzere ihdas olunan madalyalar. Her ikisinin de altun ve gümüş olmak üzere iki türlüsü vardı. Girit işinde hizmeti görünen devlet ricaline altun, ikinci derecedeki memurlarla halka, gümüş olanı verilirdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • BÎ-BÜNYAD: f. Esassız, temelsiz. Devamını Oku

 • BÜNYAD: f. Temel, esas. Yapı, binâ. Devamını Oku

 • İŞGÜÇ: t. Meşguliyet, vazife, memuriyet. Devamını Oku

 • MUNASSAB: (Nasb. dan) Birbirinin üzerine tertiplenmiş olan. Devamını Oku

 • MÜNTASIB: (Nasb. dan) Direk gibi dikili duran. Devamını Oku

 • RÜTBE: Basamak, derece. * Memuriyet derecesi. * Sıra. Mertebe, menzile. * Efkârın sonu. * Merdiven ayağı. Devamını Oku

 • NASB-ÜL AYN: Göz dikilmesi. Bir şeye hırsla ve şiddetli arzu ile bakmak, göz dikmek. Devamını Oku

 • DEVLET-ABADÎ: f. Hindistan’ın Devlet-âbâd şehrinde imal edilen ve güzel san’atlarda kullanılan bir çeşit kâğıt. Devamını Oku

 • DEVLET-ABADÎ: f. Hindistan’ın Devlet-âbâd şehrinde imal edilen ve güzel san’atlarda kullanılan bir çeşit kâğıt. Devamını Oku

 • MUHASSASAT: (Muhassas. C.) Devlet bütçesinden, devlet dâireleri için ayrılan para. * Bir kimseye verilmiş olan maaş veya tayın. Devamını Oku

 • ASHÂB-I DEVLET: Devlete mensub olanlar. Devlet adamları. Devamını Oku

 • KUBBE ALTI: Tar: Topkapı Sarayı’nda başta sadrazam olmak üzere devlet adamlarının ve vezirlerin toplanıp devlet işlerini görüştükleri yer. Devamını Oku

 • DEVLETÇİLİK: Halk işlerinin, hususan büyük sanayi ve ziraatin devlet vasıtası ile işletmesi usulü. Cemiyetin umuma âid olan işleri ve bu işler için lâzım gelen teşkilât, müessese ve sâirelerini devlet eliyle yapılmasını kabul eden idâre sistemi. * Halkın hususi teşebbüslerini veya büyük müesseselerini devlete devretmek fikri. (Bunun ifratı fertlere ve millete zulümdür ve dinsizlik rejimi olan Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar