MA’MURE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MA’MURE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MA'MURE: İnsanların bulunduğu bayındır yer. Ma'mur olan yer. Şehir, kasaba.

MA’MURE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KASABA: (C.: Kasabât) Akciğerdeki nefes borularından herbiri. Bronş. * Küçük şehir. Çarşısı olan büyük köy. * Ahalisi beş-on bin raddelerinde olan mâmure. Devamını Oku

 • BELEDÎ: (Beled. den) şehir veya kasaba ahalisinden olan, şehirli. * Şehir ve kasabaya ait. * Belediye İdaresine mensub. * Mahallî, yerli. Devamını Oku

 • GARNİZON: Fr. Bir şehir veya müstahkem mevkideki birliklerin tamamı. * Askeri birliklerin bulunduğu şehir. Devamını Oku

 • MEMLEKET: (C.: Memâlik) Bir devletin toprağı, ülke, yurt. * Şehir. İl, kasaba. * Bir insanın doğup büyüdüğü yer. Devamını Oku

 • EHALİ: (Ehl. C.) Bir memleket, şehir, kasaba köy veya semt veyahut da mahallede yerleşip oturanlar. * Avam, halk umum. Devamını Oku

 • MEŞHED: Bir kimsenin şehid düştüğü yer. Şehidlerin mezarlığı olan yer. * İnsanların cemaat olarak hazır olacakları yer. * Şehâdet yeri. Hz. Hüseyinin (R.A.) Kerbelâdaki şehid düştüğü yer. * İranda bir şehir adı. Devamını Oku

 • SEVAD: Karaltı. Uzakta karaltı halinde görülen kalabalık. * Ekseri insanlar. * Şehir. Kasaba. Karye. Köy. * Karartı. Yazı karalama. Devamını Oku

 • EHL-İ EMSAR: Şehir halkı, kasaba halkı. Devamını Oku

 • BAŞKENT: t. Başşehir. Bir devletin idare merkezi olan şehir. Devlet merkezi. Payitaht. Devamını Oku

 • NAMAZGÂH: Namaz kılınan yer. İbadetgâh. Eskiden şehir dışında, kırda ve sed üzerinde mihrab konulmak suretiyle namaz kılınmak için yapılan yere verilen addır. * Bir kasabanın bütün halkını bir arada bulunduran geniş sahaya da bu ad verilirdi. Bayramlarda ve fevkalâde günlerde kasaba ve civar köyler halkı hep birden orada toplanırlardı. Devamını Oku

 • BÂBİL: Asurlular devrinde Irak’ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat’ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda “Çeh-i Bâbil” olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen “Bâbil Kulesi”nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir. Devamını Oku

 • SEVAD-I A’ZAM: Büyük şehir. * Mekke-i Mükerreme. * İnsanların ekseriyeti.(Maişetçe neden bu kadar muktesit yaşıyorsun? diyenlere cevaben: Ben sevad-ı azama tâbi olmak isterim, sevad-ı azam ise; bu kadar tedarik edebilir. Ben ekalliyet-i müsrifeye tâbi olmak istemem, demişlerdir.) (Tarihçe-i Hayat) Devamını Oku

 • DERVAZE: f. Kapı. Şehir. Şehir kapısı, kale kapısı. Devamını Oku

 • CEZAİR: (Cezâyir) (Cezire. C.) Cezireler, adalar. * Kuzey Afrikada Fas ile Tunus arasında olan ülke ve bu ülkenin merkezi olan şehir. Devamını Oku

 • CARİ: Akan, akıcı. * Geçmekte olan. * İnsanlar arasında mer’i ve muteber ve mütedavil olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar