MALAKELAM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MALAKELAM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MALAKELAM: Diyecek yok. Söz götürmez.

MALAKELAM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • LÂKELÂM: Hiçbir diyecek yok. Devamını Oku

 • ÂMENNA: İnandık, öylece kabul ederiz, ona diyecek yok (meâlindedir.) Devamını Oku

 • KANEŞVERE: Hayız görmez kadın. Devamını Oku

 • NA-BİNA: (C.: Na-binayan) Kör, a’mâ, gözleri görmez. Anadan doğma kör. Devamını Oku

 • TÂKATFERSÂ: f. Dayanılmaz, tâkat götürmez. Devamını Oku

 • TAAMMİ: Kör olma. Görmez hale gelme. Devamını Oku

 • TEAMİ: Görmez gibi görünme. Yalandan görmezliğe gelme. Devamını Oku

 • KAVEME: (Kavme) Namazda, rükudan kıyama kalkıp, bir kere “Sübhâne Rabbiyel Azim” diyecek kadar durmak. Devamını Oku

 • CELSE: Bir meclis veya mahkeme hey’etinin toplanmalarından tâtile kadar olan müzakere müddeti. * Bir def’a akd-i meclis etmek. Oturuş, bir def’a oturmak. * Fık: İki secde arasında bir def’a $ diyecek kadar oturmak. Devamını Oku

 • TENBEL-HÂNE: f. Memurları iş görmez olan dâire; fertleri tenbel olan ev. Tenbeller yuvası. Devamını Oku

 • ELSA’: Sık dişli. * Sin telâffuz edecek yerde sâ telâffuz eden. Râ yerine yâ telâffuz eden (meselâ “er” diyecek yerde “ey” demek gibi.) Devamını Oku

 • FENN: Hüner. Mârifet. * San’at. * Tecrübe. * İlim. * Nevi, sınıf, çeşit, tabaka. * Türlü. * Fizik, kimya, biyoloji, matematik ilimlerinin umumi adı. * Tatbikat ve isbat ile meydana gelen ilim. * Birisini muamelede aldatmak. * Fend. * Borçlunun ödeme zamanını uzatma. (Şuur-u insanî vasıtasıyla keşfolunan yüzer fenlerden herbir fen, Hakem isminin, bir nevide Devamını Oku

 • TA’DİL-İ ERKÂN: Fık: Namazın bütün rükünleri, esaslarını usulüne uygunca yerine getirerek ve namazın tertib ve düzeninin hakkını vererek kılmak. Meselâ : “Secdeyi sükunetle yerine getirmek ve iki secde arasında “Sübhânallah” diyecek kadar doğrularak oturmak. Kıyamda ve rüku’dan so aki kıyamda sükunet üzere olmak ve namazın bütün duâlarını dikkatle okumak. Namazın her rüknünü yerine getirmek, acele Devamını Oku

 • AKILCILIK: (Rasyonalizm) fels. İnsanın, akılla gerçeğe uygun bilgiyi bulabileceğini, aklın doğru kabul ettiği bilginin şübhe götürmez kesinlikte doğru olduğunu kabul ettiği felsefe. Tenkitçi felsefe, deneyci felsefe, psikoloji ve sosyoloji bu felsefenin aşırı iddialarını çürütmüştür. Bugünkü ilim adamları herşeyi tam doğru olarak biliyoruz iddiasından uzak, daha alçak gönüllü bir hareket tarzını benimsemektedirler. (… izm) şeklinde ifade Devamını Oku

 • EBED: Ebedîlik. Zevalsizlik. Sonu olmamak. (Bak: Beka)Aklın bir hizmetkârı ve tasvircisi olan “kuvve-i hayâliye”ye denilse ki: Sana bir milyon sene ömür ile saltanat-ı dünya verilecek, fakat âhirde mutlaka hiç olacaksın. Tevehhüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla “Oh” yerine “Ah” diyecek ve teessüf edecek. Demek, en büyük fâni, en küçük bir âlet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. İşte Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar