MAL MÜDÜRÜ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MAL MÜDÜRÜ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MAL MÜDÜRÜ: Kazâ mâliye memuru.

MAL MÜDÜRÜ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜDÎR: (Müdür) İdâre eden. Çeviren bakan. * İdareden anlayan. * İdare memuru. Bir dairede memurların başı. * Nâhiye merkezinin idare memuru. Devamını Oku

 • İCRA MEMURU: Mahkeme kararını tatbik ile borçludan borcunu alıp alacaklıya vermekle vazifeli olan adliye memuru. Devamını Oku

 • MUAŞŞİR: (Aşr. dan) Ondalıkçı. Öşürcü. Aşar memuru. Devamını Oku

 • VEZNEDÂR: f. Vezne memuru. Bir teşkilâta âit parayı alıp veren memur. Devamını Oku

 • MÜNHALL: Boş, meşguliyetsiz, işsiz. * Çözülmüş, çözülen. * Memuru bulunmayan. * Kim: Erimiş. Devamını Oku

 • DÂR-I İMTİHAN: İmtihan yeri. * Dünya. * Dar-ı mihnet, meydân-ı ibtilâ gibi tâbirler de aynı mânada kullanılır. (Bak: İmtihan)(Din bir imtihandır. Teklif-i İlâhi bir tecrübedir. Tâ, ervâh-ı âliye ile ervâh-ı sâfile, müsabaka meydanında, birbirinden ayrılsın. Nasılki: Bir mâdene ateş veriliyor tâ, elmasla kömür, altınla toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de, bu dâr-ı imtihanda olan teklifat-ı İlâhiyye Devamını Oku

 • ULUM-U ÂLİYE: (Âlet. den) Âlet ilimleri. (Gramer, sarf, nahiv, belâgat ve mantık gibi.)(Ulum-u medarisin tedennisine ve mecrayı tabiiden çevrilmesine bir sebeb-i mühim budur: Ulum-u âliye $ maksud-u bizzat sırasına geçtiğinden, ulum-u âliye $ mühmel kaldığı gibi, libas-ı mânâ hükmünde olan ibare-i Arabiyenin halli, ezhanı zaptederek, asıl maksud olan ilim ise tebeî kalmakla beraber ibareleri bir Devamını Oku

 • ŞAHİNE: Öşür memuru. Devamını Oku

 • MUHABERE MEMURU: Telgrafçı. Devamını Oku

 • BÂC-GİR: f. Vergi toplayan kimse. Vergi toplama memuru. Devamını Oku

 • SECCAN: (Sicn. den) Gardiyan, zindancı, hapishane memuru. Devamını Oku

 • İBKAEN TA’YİN: İşinden ayrılan bir memuru tekrar eski işine getirme. Devamını Oku

 • İSPİR: Arabacı. Arabacının yanında bulunan at uşağı. * Zabıta memuru. * Beyaz doğan kuşu. Devamını Oku

 • Mİ’VAN: Ahâliye yardım eden, halka yardımı çok olan kimse. Devamını Oku

 • MUHAYYİLE: Kuvve-i hayâliye. Hayâl kurma merkezi. Zihinde bulunan hayal kuvveti. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar