MAKLU’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MAKLU’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MAKLU': Sökülmüş, kökünden çıkarılmış, kal' olunmuş.

MAKLU’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ŞECERE-İ MAKLU’: Sökülmüş ağaç. Devamını Oku

 • MUKTELA’: (Kal’. den) Kökünden koparılmış. Kökünden koparan. Devamını Oku

 • PİŞİN: f. Peşin, önce, önden. * Evvelki, eski. * Önden verilen. Devamını Oku

 • PİŞİN: f. Peşin, önce, önden. * Evvelki, eski. * Önden verilen. Devamını Oku

 • MÜCTEHEZ: (Cihâz. dan) Techiz olunmuş, donatılmış. Tanzim ve tertib olunmuş. Devamını Oku

 • MÜSTERHAM: İstirham olunmuş, niyaz olunmuş, yalvarılmış bulunan. Devamını Oku

 • MAHKÎ: Hikâye olunmuş. Anlatılmış. Rivayet olunmuş olan. Devamını Oku

 • MAKDUR: Güç. Kuvvet. Kudret. * Takdir olunmuş. Allah’ın takdiri. Daha evvelden takdir olunmuş. Devamını Oku

 • MEŞRUH: Şerh olunmuş. Anlatılmış. Açıklanmış. İzah olunmuş. Devamını Oku

 • MÜN’AKID: İn’ikad eden, bağlanan, bağlanmış, düğümlenmiş. * Teşkil olunmuş, resmi olarak iki taraf arasında kabul olunmuş. Kurulan, ictima eden. Devamını Oku

 • MÜSELLEM(E): (Selm. den) Teslim olunmuş olan, doğruluğu şeksiz kabul edilen. Herkes tarafından kabul edilip emniyet ve itimad edilen. * Tasdik edilip inkâr edilmeyen. * Ayıplardan teberri olunmuş. Devamını Oku

 • MÜLHAK: İlhak olunmuş. So adan katılmış, zam ve ilâve olunmuş, eklenmiş. Devamını Oku

 • MAKZÎ: Kaza olunmuş, ödenmiş, te’diye olunmuş olan. Ümid edildiği üzere tamam ve ikmâl edici olan. Ödeyici. Sâhib-i mucib ve muris. * Fık: Kendi irade ve kesbimizin neticesi olmak üzere Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) yaratıp vücuda getirdiği bazı şeyler vardır ki, bunlar Allah’ın rızasına muhalif olduğundan, bunları irtikâb etmesi caiz değildir. Bu usul-ü kaideye, “makzî” denilmektedir. Devamını Oku

 • SÜHL: Eşeğin göğsünden çıkan hırıltı. Devamını Oku

 • MÜNKALİ’: (Kal’. dan) Kökünden sökülen. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar