MAHRUR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MAHRUR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MAHRUR: Hararetli. Ateşli. İçi hararetli olan.

MAHRUR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAHRURÂNE: f. Ateşli ateşli. Hararetli bir surette. Devamını Oku

 • GERM-ÜLFET: f. Görüşmesi hararetli olan, hararetli ve sıkı-fıkı görüşen. Devamını Oku

 • TEFTE: f. Hararetli, kızgın, kızmış. Devamını Oku

 • TEFSİDE: f. Hararetli, kızgın. Devamını Oku

 • HARR(E): Hararetli. Kızgın. Çok sıcak. Yakıcı. Devamını Oku

 • HUMMALI: Ateşli, kızgın. * Çok faaliyetli. Hararetli. Devamını Oku

 • ATEŞÎ: f. Hararetli, ateşli; dokunaklı. * Ateş renginde. * Hiddetli, öfkeli. Devamını Oku

 • HAMİE: Hararetli, çamurlu, volkanlı, alevli, dumanlı. Devamını Oku

 • KATRAN: (Katıran) Siyah, sert kokulu, süretle yanan, hararetli, keskin ve suda erimeyen bir madde. Devamını Oku

 • MÜSENNA: Kat kat olan. * İkili. İki bölümden meydana gelmiş olan. İki kat olan, iki noktalı olan, iki defa nâzil olan Sure-i Fâtiha. Gr: İki şahsa veya iki şeye delâlet eden kelime. (Bak: Seb’ul-mesâni) Devamını Oku

 • HAKÎM: Hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatına vâkıf olan. Hikmet mütehasssı. İlm-i hikmette mütebahhir ve mütehassıs olan. İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan. * Tabib, doktor. Devamını Oku

 • HAZIR: Huzurda olan, göz önünde olan. Amade ve müheyya olan. Gaib olmayan. * Müstaid olan. Devamını Oku

 • MÜSAFİR: Seferde ve muharebede olan. Yola çıkmış olan, yolcu. Yoldan gelen, başkasının evine gelmiş olan. * Fık: Onsekiz fersahtan uzak olan yerlere giden. (Bak: Mukim, Seferî) Devamını Oku

 • HAKK: (Bâtılın zıddı) Doğru. Gerçek. Vâcib ve lâzım olan. Her sâbit ve doğru olan şey. Adalet. Herkesin meşru olan salahiyeti, iktidarı, bir şey üzerindeki mâlikiyyeti. * Dâva ve iddia. * Hakikate uygunluk. * Geçmiş, harcanmış emek. Pay, hisse. * Münasib * Din. İslâmiyyet. * Kur’an. * Vukuu vâcib, geleceği şüphesiz olan. * Kıyamet. * Mahz-ı Devamını Oku

 • EVSÂT-I MUFASSAL: Kur’ân-ı Kerimin 86. suresi olan Tarık Suresinden 98. sure olan Beyyine Suresinin sonuna kadar olan surelerdir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar