MAHMULEN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MAHMULEN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MAHMULEN: Mahmul olarak, yüklü olarak.

MAHMULEN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KAZİYE-İ HAMLİYYE: Man : Mahmulün (yâni, haberin), mevzua (yani mübtedaya) sübut veya nef’i ile hükmü hâvi olan kaziyye. Tabir-i diğerle: Mahmulün mevzua kayıtsız ve şartsız olarak isnad olunduğu kaziyyeye denir. “Dünya fânidir” gibi. Devamını Oku

 • EL-AKS-ÜL MÜSTEVÎ: Man: Mevzuu mahmul ve mahmulü de mevzu kılmak. “İnsan hayvandır” kaziyesinde her iki kelimenin yerlerini değiştirerek “Bazı hayvan insandır” dediğimiz şeklindeki kaziyenin adıdır. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ SÂLİBE: Man: Mevzuun mahmulünden selbiyle hükmolunan, yâni; bir şeye nefi ile hükmeyleyen kaziyye’dir. “Kamerin ziyası kendinden değildir” gibi. Devamını Oku

 • HADD-İ EKBER: Man: Bir hükmün veya neticenin mahmulü, yani sıfatı veya hali, oluşu. Büyük kaziye. Devamını Oku

 • HADD-İ EKBER: Man: Bir hükmün veya neticenin mahmulü, yani sıfatı veya hali, oluşu. Büyük kaziye. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ ŞARTİYYE-İ MÜNFASILA: Man: Mahmulü birden fazla olmakla bu mahmulllerin biri elbette mevzua isnad olunmak lâzım geldiğine hükmolunan kaziyyedir. (Adet ya tektir, ya çifttir) gibi. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ ŞARTİYYE-İ MUTTASILA: Man: Mevzu ile mahmulü birer cümle olmakla, birinde bir şeyin üzerine olunan hüküm, diğerinde gösterilen şarta mütevakkıf olan kaziyyedir. (Eğer bir cisim ağır ise, bir yere yerleştirilmedikçe düşer gibi.) Devamını Oku

 • MAHMUL: Yüklenilmiş. Hamlolunmuş. Bir şey arkasına yüklenmiş olan. Üzerine alınmış. * Gr: Bir cümlede fâile yükletilen işi, oluşu veya hâli gösteren fiil. * Man: Müsned, haber. “İnsan nâtık” cümlesinde “İnsan” mevzu, “nâtık” mahmuldur. Devamını Oku

 • İSM: (İsim) Ad, nâm. * Ist: Bilinen veya bilinmeyen, hissedilen veya hissedilmeyen herhangi bir şeyi birbirinden ayırmak, tanımak veyahut zihne getirmek için kullanılan söz veya lâfız. * Man: Tam mânalı ve hem mevzu, hem mahmul olabilen lâfızdır. Devamını Oku

 • MUZAFFEREN: Muzaffer olarak. Üstün gelerek, muvaffak olarak, galip olarak. Devamını Oku

 • MAA: (Beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:1- İzafetle (tamlama hâlinde):a) Zarf olarak: (Celestü maa zeydin: Zeyd ile beraber oturdum)b) Sıla (cümlecik) olarak: (Musaddıkan lima maaküm: Sizdekini tasdik ederek)c) Haber olarak: (Vehüve maahüm: O, onlarla beraberdir.)2- İzafetsiz: Bu takdirde tenvinlenir ve hâl olarak bulunur: (Caû maan: Beraber geldiler.) Devamını Oku

 • KÂMİLEN: Noksansız, eksiksiz olarak. Tam olarak. Kâmil olarak. Bütünü ile. Tamamen. Devamını Oku

 • RESMEN: Devlet namına, resmî olarak, devlet tarafından. * Kat’i olarak anlaşıldığına göre. * İsteye isteye. Bile bile. * Görünüşte, âdet yerini bulsun diye. Nezaket icabı olarak. Devamını Oku

 • AKS-İ KAZİYE: (Mantıkta) Doğru farzedilen bir hükmün, konusu ile yükleminin (mahmulünün) ters çevrilmesi ile zaruri bir sonucun elde edilmesidir. Çeşitli şekilleri vardır. Meselâ : “Her insan canlıdır.” sözünde konu olan insan ile, yüklem olan canlı sözü yer değiştirilerek (aksedilerek) şu hüküm elde edilir: “Bazı canlılar insandır.” Devamını Oku

 • MADDETEN: Cismen. Madde ve cisim olarak. * İş olarak, iş ile. * Gözle görülür ve elle tutulur şekilde. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar