MAHLUKA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MAHLUKA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MAHLUKA: Başkasının olup da benimsenen manzum parça.

MAHLUKA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ALLÂM: En çok bilen, her şeyi hakkı ile bilen. (Cenâb-ı Hakka mahsus bir sıfat olup, başka mahluka denemez.) Devamını Oku

 • LÜGAZ: Edb: Manzum bilmecelere denir. Lügaz çözülürse insan, hayvan, eşya veya başka bir mânâ çıkar. Meselâ: (Hikmetullah şehrinin bir tânesiOğlunun karnında yatar annesi.)Bu manzum çözülürse cevap olarak “İpek böceği” çıkar. Devamını Oku

 • REZZAKİYET: Her mahluka münasib rızkını verici olmak. Devamını Oku

 • FUZULÎ: Fazladan olup boşu boşuna söylenen söz. İşe yaramayan. Boşu boşuna. * Boşboğaz. Ahmak. Vazifesinden hariç lüzumsuz şeye teşebbüs eden. * Haksız olarak fiile çıkarılan iş. * Fık: Şer’î izin olmadığı halde diğer bir kimsenin hakkında tasarruf eden kimse. * Büyük bir şâir ismidir. Türk Divan Edebiyatı’nın birçok sahalarında kuvvetli te’sir ve nüfuz sâhibi olan Devamını Oku

 • MÜREDDEF: Edb: Redifli olan manzum söz. * Peşinden yürütülmüş. Devamını Oku

 • HÜSN Ü AŞK: Güzellik ve muhabbet: * şeyh Galib’in manzum hikâyesi. Devamını Oku

 • MEKNUN: Örtülü, gizli. Saklı. * Dizilmiş. Dizili. Manzum. Devamını Oku

 • MISRA’: Kapı kanadı. * Edb: Bir manzum yazının her bir satırı. Tam bir vezin ölçüsüne göre tanzim edilmiş söz. Devamını Oku

 • NESREN: Nesir olarak, manzum olmadan yazılan yazı. * Çoğaltmak suretiyle. Devamını Oku

 • NESR: (Nesir) Çoğaltmak, saçmak, yaymak. * Manzum olmayan söz veya yazı. Devamını Oku

 • NÜSUR: (Nesr. C.) Nesirler, manzum olmayan yazılar. Dağıtmalar. * Çok çocuk doğuran kadın. Devamını Oku

 • HİLYE-İ ŞERİF: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (A.S.M.) mübarek vasıflarını anlatan manzum veya nesir halindeki yazı. Devamını Oku

 • SAFAHAT: (Safha. C.) Safhalar. * İstiklâl Marşı şâiri Merhum Mehmed Akif’in manzum eserinin adı. Devamını Oku

 • ŞEHNAME: f. İran Şairi Firdevsî’nin destan şeklindeki eseri. * Büyük hükümdarların kahramanlık mâcerâlarını anlatan büyük manzum eser. Devamını Oku

 • NUTK: (Nutuk) Söyleyiş, söyleme kabiliyeti, konuşma, hitabet. * Dervişlerce büyüklerin manzum sözleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar