MAHFUZAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MAHFUZAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MAHFUZAT: (Mahfuz. C.) Mahfuz olunmuş, gizlenilmiş şeyler. * Hıfzedilip ezberlenmiş şeyler.

MAHFUZAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÜMM-ÜL KİTAB: Kitabın anası, esası. Levh-i Mahfuz ve ilm-i İlâhî. (Yâni: Kur’ân, İlm-i İlâhîde, Levh-i Mahfuz’da ezelî ve ebedî olarak mahfuz bulunduğundan Kur’anın aslı ve anası mânasında kullanılan bir tabirdir.) * Kur’an-ı Kerim’in müteşabih olmayan muhkem âyetlerine de kitabın anası, esası mânasında Ümm-ül Kitab denilir. * Fâtiha Suresi. * Diğer bir mânada bütün müsbet ve Devamını Oku

 • BERGERDE: f. Hatırda tutulmuş, ezberlenmiş, hıfzedilmiş. Devamını Oku

 • MÜSEVVEGAT: (Müsevveg. C.) Râzı olunmuş, izin verilmiş şeyler. Devamını Oku

 • MERVİYAT: (Mervi. C.) Rivayet olunmuş şeyler. Kulaktan kulağa söylenerek gelmiş olan sözler. Devamını Oku

 • MAKZÎ: Kaza olunmuş, ödenmiş, te’diye olunmuş olan. Ümid edildiği üzere tamam ve ikmâl edici olan. Ödeyici. Sâhib-i mucib ve muris. * Fık: Kendi irade ve kesbimizin neticesi olmak üzere Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) yaratıp vücuda getirdiği bazı şeyler vardır ki, bunlar Allah’ın rızasına muhalif olduğundan, bunları irtikâb etmesi caiz değildir. Bu usul-ü kaideye, “makzî” denilmektedir. Devamını Oku

 • BEDAYİ’: (Bedi’-Bedia. C.) Yeni ihdâs olunmuş, görülmedik şeyler. Bedi’alar. Devamını Oku

 • MÜCERREBÂT: (Mücerreb. C.) Tecrübe olunmuş ve denenmiş şeyler. Devamını Oku

 • CÜZ’İYYAT: Cüz’î olan şeyler. Ufak tefek şeyler. Mânası düşünüldüğünde zihinde ortaklık kabul etmeyen şeyler. Mânası başka şeylere şâmil olmayanlar. Devamını Oku

 • MÜCTEHEZ: (Cihâz. dan) Techiz olunmuş, donatılmış. Tanzim ve tertib olunmuş. Devamını Oku

 • MÜSTERHAM: İstirham olunmuş, niyaz olunmuş, yalvarılmış bulunan. Devamını Oku

 • MEŞRUAT: (Meşru. C.) Hak ve meşru olan şeyler. Haram ve yasak olmayan şeyler. * Şeriatla alâkalı şeyler. Devamını Oku

 • MAHKÎ: Hikâye olunmuş. Anlatılmış. Rivayet olunmuş olan. Devamını Oku

 • RAİYYE: (C.: Raâyâ) Saklı, mahfuz. Devamını Oku

 • MAHFUZ: Alçalmış veya alçatılmış. Devamını Oku

 • SÜYUM: Emin, mahfuz. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar