MAHBUB-U LİGAYRİHÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MAHBUB-U LİGAYRİHÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MAHBUB-U LİGAYRİHÎ: Faydalarından veya başkası sebebi ile sevilen. Dolayısı ile sevilen.

MAHBUB-U LİGAYRİHÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAHBUBİYYET: Sevilen olmak. Mahbub olmaklık. Sevilecek hâlde bulunuş. (Cenab-ı Hakk’ın kullarını her çeşit nimetler ile besleyip yetiştirmesi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi; onları sevdiğini ve mahbubiyyetini gösteriyor.) Devamını Oku

 • MAHBUB: Muhabbet edilen. Sevilen. Devamını Oku

 • HÜRMET-İ MÜSAHERE: Sıhriyyet sebebi ile hâsıl olan haramlık. Yâni evlenmek sebebi ile meydana gelen akrabalık dolayısıyle hâsıl olan haramlıktır. Bu sıhriyyetin haramlık meydana getirmesi, ister meşru’ nikâhla olsun, ister gayr-ı meşru’ olsun “hürmet-i müsahere” meydana gelir.Meselâ: Hanefi mezhebinde, bir kimse kendisiyle gayr-i meşru’ suretle mukarenette bulunmuş veya bir uzvunu hâilsiz şehvetle tutmuş veya öpmüş veya Devamını Oku

 • LİGAYRİHÎ HARAM: Aslında helâl olup, başkasının hakkı olduğu için veya neticeleri itibarı ile haram olan şey. Meselâ cuma namazı esnasında ticaret yapmak gibi. Devamını Oku

 • MAHBUB-U HÜDÂ: Allah’ın sevgilisi. Hz. Muhammed Mustafa (A.S.M.) Devamını Oku

 • Lİ-AYNİHÎ: Kendisi ile bir. Aynı ile. * Allah tarafından emrolunan bir şeydeki güzellik, ya li-aynihi bir hüsündür veya li-gayrihi bir hüsündür. Ya kendi zatındaki bir güzellikten dolayı hasendir veya başkasında sabit bir güzellikten dolayı bir hasendir. Meselâ: Biz iman ile me’muruz. İmandaki hüsn, bir hüsn-ü zâtidir. Bu hüsün başkasından alınmış değildir. Öyle ise iman bizâtihi Devamını Oku

 • GAYR-I MEN HÜVE LEH: Sâhibinden gayrısı. Devamını Oku

 • GAYR-I MEŞRU’: Allah’ın rızâsına uymayan, şeriat hârici, kanunsuz iş.(Tarık-ı gayr-ı meşru’ ile bir maksadı tâkibeden galiben maksudunun zıddı ile ceza görür. -Avrupa muhabbeti gibi.- Gayr-ı meşru’ muhabbetin âkıbetinin mükâfatı, mahbubun gaddarane adavetidir. M.) Devamını Oku

 • GAYR-I MEŞRU’: Allah’ın rızâsına uymayan, şeriat hârici, kanunsuz iş.(Tarık-ı gayr-ı meşru’ ile bir maksadı tâkibeden galiben maksudunun zıddı ile ceza görür. -Avrupa muhabbeti gibi.- Gayr-ı meşru’ muhabbetin âkıbetinin mükâfatı, mahbubun gaddarane adavetidir. M.) Devamını Oku

 • DOST: (C.: Dostân) f. Sevilen insan, muhib, yâr. * Erkek veya kadın sevgili, mâşuk, mahbub, mâşuka, mahbube. * Hakiki dost ve âşıkların ve âriflerin âşık oldukları Allah. Devamını Oku

 • PERESTİDE: f. Sevgili, mahbub, sevilen. Devamını Oku

 • MAHABİB: (Mahbub. C.) Sevilen ve muhabbet edilenler. Mahbublar. Devamını Oku

 • HIYRE-KÜŞ: f. Sevilen, mahbub, sevgili. * Haksız yere adam öldüren. Devamını Oku

 • GAYR-I KABİL: Mümkün ve kabil değil, imkânsız. Mümkün olmayan, olamaz. Devamını Oku

 • GAYR-I KABİL: Mümkün ve kabil değil, imkânsız. Mümkün olmayan, olamaz. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar