MAGAZİN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MAGAZİN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MAGAZİN: Çeşitli mevzulardan bahseden resimli mecmua.

MAGAZİN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAGAZİ: Muharebeye âit hikâyeler. Gazâ hikâyeleri. * Savaşlar, muharebeler, gazalar. Devamını Oku

 • MECELLE: Mecmua. Fikir topluluğu. Risale. Kitab. Hikmetli sahife. * Fıkıh kitabının muâmelât kısmının toplu bir parcası. * İslâm Hukukuna dâir bir mecmua. Devamını Oku

 • SERVET-İ FÜNUN: Fenlerin (ilimlerin) zenginliği mânasına gelen bu tabirde, 1891-1900 tarihleri arasında çıkmış olan bir mecmua ve bu mecmua etrafında toplanmış olan kimselerin 1895’den 1901’e kadar meydana getirmiş oldukları Edebiyat-ı Cedide denilen edebî çığıra verilen addır. Devamını Oku

 • İLAHİYYUN: İlâhiyatçılar. * Fls: Sadece Allah’ın varlığından bahseden filozoflar. Sadece akıllarına güvenerek Cenab-ı Hak’tan bahseden bir kısım filozoflar. (Bak: Feylesof) Devamını Oku

 • TEFNİN: Karıştırmak. * Çeşitli yapmak. Devamını Oku

 • BESİN: t. Zihayat varlıkların yaşama, gelişme ve çalışmaları için gerekli olan çeşitli gıda maddeleri. Devamını Oku

 • İRTİSAM: Resmedilmek, resmi çıkmak, resimli ve nişanlı olmak. * Emrolunan şeye imtisâl etmek. * Cenâb-ı Hakkı tekbir ve O’na ilticâ etmek. Devamını Oku

 • İMAM-I MÜBİN: İlim ve emr-i İlâhînin bir nev’ine bir ünvandır ki, âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani, zaman-ı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, her şeyin vücud-u zahirîsinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar.(…Evet, şu İmam-ı Mübin, bir nevi ilim ve emr-i İlâhînin bir ünvanıdır. Yani, eşyanın mebadileri ve kökleri Devamını Oku

 • HAYAL-İ FENER: Sihirbaz feneri denilen ve resimli camları olan ve bu resimleri duvara aksettiren fenere benzer bir âlet. * Mc: Son derece vücutça zayıf olan kimseler için kullanılır. Devamını Oku

 • MECAMİ’: (Mecmua. C.) Mecmualar. Dergiler. Devamını Oku

 • MECAMİ’: (Mecmua. C.) Mecmualar. Dergiler. Devamını Oku

 • MÜYUL-Ü MÜTEŞA’İBE: Çeşitli şubeleri olan meyiller. Çeşitli arzular, meyiller. Devamını Oku

 • SİPARE: (Si-pâre) f. Kur’an-ı Kerimin herbir cüz’ü. * Küçük kitap, mecmua. * Otuz cüz. Devamını Oku

 • HEY’ET-İ MECMUA: Bir şeyin teferruatına ve cüz’lerine bakılmaksızın bütününün gösterdiği hal ve manzara. Devamını Oku

 • MEVKUTE: Zamanı muayyen, belirli olarak çıkan matbuât. Gazete, mecmua gibi şeyler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar