MABAKİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MABAKİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MABAKİ: Geri kalan, kalan, artan.

MABAKİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEBAKİ: Geri kalan, artan, fazlası. Arta kalan. Devamını Oku

 • BAKİYYE: Artık. Geri kalan. Artan. Devamını Oku

 • BÂKİ: Ebedî, dâimî. Sonu gelmez. Ölmez. * Sonsuz. * Cenab-ı Hak. * Artan. Geri kalan. * Bundan başka.(Madem beka, Bâki-i Zülcelâl’e mahsustur ve mâdem Bâki’nin esması bâkiyedir ve mâdem Bâki’nin âyineleri Bâki’nin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur. L.) Devamını Oku

 • BAKİYYE-İ ÂSÂR: Eserlere âit geri kalan izler. Eserlerin geri kalanı. Devamını Oku

 • MA-BEKA: Arta kalan, bâkiye, geri kalan. Devamını Oku

 • ENGARE: f. Tamamlanmayan, eksik kalan iş, nakış veya taslak. * Hikâye, efsâne, roman, kıssa. * Başdan geçen bir olayı tekrarlama. * Hesap defteri. * Utanarak geri geri çekilme. Devamını Oku

 • ZİYADE: Artan, fazla kalan. Çok bol. Fazladan. * Artma, çoğalma. Devamını Oku

 • PEŞLENG: f. Geri kalan, geri kalmış. Devamını Oku

 • LÜMAZE: Ağızda geri kalan nesne. Devamını Oku

 • CED’A: Kestikten so a geri kalan nesne. * Hapsetmek. Devamını Oku

 • KIŞ’A: Bulut açılıp dağıldıktan so a havada geri kalan parça. Devamını Oku

 • MÜSTE’HİR(E): Teehhür eden, geciken, geri kalan. Devamını Oku

 • SAİR: Seyreden, harekette olan. * Bir şeyden geri kalan. * Maadâ. Geçen, dolaşan. * Yolcu. Seyyar. * Başkası, diğeri. Devamını Oku

 • HAVÂSS-I HÜMAYUN: Tar: Osmanlı İmparatorluğunun fütuhat devirlerinde (yükselme devri) fethedilen araziden devlet hazinesine ayrılan kısım. Her yer zaptedildikçe, arazi: timar, zeamet ve has namıyla üç sınıfa ayrılırdı. Meselâ 250 köyden müteşekkil bir sancağın 100-150 köyü ikişer üçer köy olarak 40-50 tımara ayrılır, harpte başarı gösteren askerlere dağıtılırdı. Kalanı zeamet ve has itibar edilerek bundan vezirlere, Devamını Oku

 • KİRDİDE: (C.: Kerâdid) Bir miktar toplanmış hurma. * Sepet dibinde geri kalan hurma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar