MAAL-FARZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MAAL-FARZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MAAL-FARZ: Farzedilerek. Doğruluğu kabul edilmekle. Kabul edilmiş sayılmakla.

MAAL-FARZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • FARZ-I ZANNÎ: Müçtehidlerce kat’i bir delile yakın derecede kuvvetli görülen, zanni bir delil ile sâbit olan vazifedir ki, amel hususunda farz-ı kat’î kuvvetinde bulunur. Buna farz-ı amelî de denir. Meselâ: Abdestte mutlaka başı meshetmek bir farz-ı kat’îdir. Başın dörtte birini meshetmek bir farz-ı amelîdir. Devamını Oku

 • FARZİYE: (C.: Farziyyât) Bazılarına göre kabul edilir sayılan. Mevhum ve itibarî olan. Aslı isbat edilmemiş hüküm. Devamını Oku

 • FARZ-I MUHAL: Olması imkânsız olup, var gibi kabul edilen. Olmayacak şeyi, olmuş gibi düşünmek. Devamını Oku

 • FARZ-I MUHAL: Olması imkânsız olup, var gibi kabul edilen. Olmayacak şeyi, olmuş gibi düşünmek. Devamını Oku

 • FARZ-I AYN: Herkesin yapmaya mecbur olduğu farz. Namaz kılmak, yalan söylememek, imân etmek, oruç tutmak gibi. Devamını Oku

 • FARZ-I KİFAYE: Bir kısım müslümanların yapması ile diğerlerinin günahtan kurtuldukları farz. Cenâze namazı kılmak gibi. Devamını Oku

 • MAAL: Yükseklik. İlerilik. Şereflilik. Devamını Oku

 • MAAL-ESEF: Yazık ki. Maalesef. Devamını Oku

 • MAALÎ: şerefler. Yükseklikler. * Yüksek fikirler. * şerefli vazifeler. Devamını Oku

 • MAAL-KİFAYE: Kâfi olmakla, yetmekle beraber. Devamını Oku

 • MAAL-İFTİHAR: İftiharla. Sevinerek. Kemal-i şevk ile. Devamını Oku

 • MAALİF: (Ma’lef. C.) Ot, saman gibi yem konan yerler. Samanlıklar. Devamını Oku

 • MAALİM: (Ma’lem. C.) Dinî inançlara, itikadlara dair mes’eleler. * İzler. Nişanlar. Eserler. Devamını Oku

 • FARZ-I NEBEVÎ: (Bak: Sünnet) Devamını Oku

 • MAALİYAT: İnsan aklının yetişemediği veya zor yetiştiği yüksek fikir ve derin bilgiler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar