MAA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MAA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MAA: (Beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:1- İzafetle (tamlama hâlinde):a) Zarf olarak: (Celestü maa zeydin: Zeyd ile beraber oturdum)b) Sıla (cümlecik) olarak: (Musaddıkan lima maaküm: Sizdekini tasdik ederek)c) Haber olarak: (Vehüve maahüm: O, onlarla beraberdir.)2- İzafetsiz: Bu takdirde tenvinlenir ve hâl olarak bulunur: (Caû maan: Beraber geldiler.)

MAA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EMR-İ MAAŞ: Geçinme işi ve hususu. Hayat ihtiyaçları. Devamını Oku

 • AKL-I MAAŞ: Aklın en alt tabakası. Dünyada geçim işini düşünen akıl. Devamını Oku

 • MAAŞAT: (Maâş. C.) Maaşlar. Memur, emekli, dul, yetim vs. gibi kimselere verilen aylıklar. Devamını Oku

 • MİŞMAA: Şamdan. Devamını Oku

 • MAAŞEN: Yaşayış bakımından. Devamını Oku

 • MAAŞEN: Yaşayış bakımından. Devamını Oku

 • MAAN: Birlikte. Beraber. Devamını Oku

 • NİŞANE-İ TASDİK: Kabul edildiğine dâir işaret, tasdik işareti. * Mu’cizeler.(Kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısı (olduğunu) ihbar eden 124 bin muhbir-i sâdık, ellerinde nişane-i tasdik olan mu’cizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri, keşif ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın Devamını Oku

 • MİRZA: Reis. Bey. * Büyük kimselerin çocuğu. Beyzâde. * Bazı İslâm topluluğunda iyi sülâleden olanlara, şehzâdelere, seyyidlere verilen ünvân olmakla beraber, bugün bir isim olarak çokca kullanılmaktadır. Devamını Oku

 • İHBARİYYE: Haber vermek işi. * Kaçak veya kayıp eşyayı haber verene mükâfat olarak verilen para. Devamını Oku

 • MAAL-KERAHE: Kerih, çirkin, kötü olmakla beraber. Kerahetle beraber. Mekruh olarak. Devamını Oku

 • NADİREN: Nâdir ve az olarak. Çok aralıklı. Pek az bulunur. Devamını Oku

 • NADİREN: Nâdir ve az olarak. Çok aralıklı. Pek az bulunur. Devamını Oku

 • İHBARNAME: f. Yazılı haber. Yazı ile haber vermek. * Belirli hadiselere dair bilgi olarak, alâkalı olduğu yere verilen yazı. * Bir paranın ödenmesi veya başka bir muamelenin yapılması lüzumuna dair resmi bir daireden gönderilen ihtarnâme. Devamını Oku

 • MÜTEVATİR: Çok kimselerin naklettikleri haber. Yaygın haber. Herkesin veya alâkadarların işitip doğruluğunu kabul ettikleri kat’i, şüphesiz, sağlam haber. Yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir cemaatın bir hâdise hakkında verdikleri haber. (Bak: Tevatür) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar