LÜCEYN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LÜCEYN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LÜCEYN: Gümüş.

LÜCEYN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DARÜL HİKMETİL İSLAMİYE: (Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye) Bu teşkilât, son devirlerde gerek imparatorluk ve gerekse İslâm Aleminde ortaya çıkan bir takım dini mes’elelerin halli ve İslâma yapılan hücumların İslâm ahkâmına göre cevaplandırılması için 12 Ağustos 1334 (25 Ağustos 1918) tarihinde 5. Mehmed Reşat ve Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi’nin zamanda kurulmuştur.Ayrıca halkın her türlü dini ihtiyaçlarını, ilmi Devamını Oku

 • DARÜL HİKMETİL İSLAMİYE: (Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye) Bu teşkilât, son devirlerde gerek imparatorluk ve gerekse İslâm Aleminde ortaya çıkan bir takım dini mes’elelerin halli ve İslâma yapılan hücumların İslâm ahkâmına göre cevaplandırılması için 12 Ağustos 1334 (25 Ağustos 1918) tarihinde 5. Mehmed Reşat ve Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi’nin zamanda kurulmuştur.Ayrıca halkın her türlü dini ihtiyaçlarını, ilmi Devamını Oku

 • İŞARAT-ÜL İ’CAZ Fİ MEZAN-İL ÎCAZ: Îcaz zannolunan yerlerdeki i’caza işaretler. * Risale-i Nur Külliyatından bir kitap ismidir. Devamını Oku

 • MÜNŞERİH-ÜL BÂL: Gönlü neşeli. Devamını Oku

 • RUH-ÜL EMİN (RUH-ÜL KUDÜS): Cebrail Aleyhisselâm’ın iki ayrı ismi. Emin ve mukaddes ruh. * Allah’ın ism-i azamı. * İncil. * Kur’an. Devamını Oku

 • LÂM-I TA’RİF VEYA LÂM-I İSTİĞRAK: Kelimenin mânâsını umuma teşmil ettiği için, istiğrak mânâsı verilir. El-i istiğrak veya harf-i ta’rif de denir. Meselâ: Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifâde ettiği halde; El-Hamd dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senâlar mânâsına gelir. Bu, harf-i ta’rif ile olur. Harf-i ta’rif bir kelimeyi belirsiz halden Devamını Oku

 • LÜKYA (LÜKYÂNE): Birbirini görmek. Devamını Oku

 • LÜMAH (LİMÂH): Tokatla vurmak. Devamını Oku

 • MÜBHEM-ÜL MEÂL: Mânâsı ve meâli anlaşılmayan. Devamını Oku

 • RATB-ÜL LİSÂN: Yumuşak sözlü. Mülâyim lisanlı. Devamını Oku

 • REKİK-ÜL LİSÂN: Dili tutuk. Peltek. Kekeme. Devamını Oku

 • MÜTEHÂLİF-ÜL MERKEZ: Merkezi bir olmıyan. Devamını Oku

 • MEVADD-I ZÜLÂLİYE: Azotlu maddeler. Devamını Oku

 • DÂR-ÜL HİLÂFE: Hilâfet Merkezi. Halifenin bulunduğu yer. (Osmanlılar devrinde İstanbul idi ve bir ismi de Dersaâdet idi) Devamını Oku

 • MELEK-ÜL CİBÂL: Dağlara nezâret eden melek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar