LİSAN-I GAYB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LİSAN-I GAYB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LİSAN-I GAYB: Gaybın haberlerini bildiren dil. Ahiret ahvalini veya bizce bilinmeyen gayb hükmündeki haberleri söyleyen. "Kur'an-ı Kerim"

LİSAN-I GAYB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SUTUR-ÜL GAYB: Bizce bilinmeyen işler ve hâdiseler, mânalar. Devamını Oku

 • GAYB-ÜL GAYB: Kalbde olmayan şey. Hiç ortada eseri, varlığının, geleceğinin izi ve nişanı olmayan. Gaybın gaybı olan. Devamını Oku

 • GAYB: Gizli olan. Görünmeyen. Belirsiz. * Güman. Hislerle veya akıl ile bilinmeyen şey. (Bak: Ahbar-ı gayb)(Demek Cenab-ı Hakk’ın gayet büyük ve mükemmel bir rahmeti, re’feti ve şefkati, gaybı bildirmemektedir. Bilhassa masum hayvanlar hakkında daha tamdır. Demek sefihane lezzette sen hayvanlara yetişemezsin. Binler derece aşağı düşersin! Çünki, hayvana nisbeten gaybi olan şeyleri senin aklın görüyor. Elemini Devamını Oku

 • RİCAL-İ GAYB: Her devirde bulunan ve herkesçe görülmeyen ve bilinmeyen ve Allah’ın (C.C.) emirlerine göre çalışan mübârek, büyük zatlar. Ricâlullâh. Devamını Oku

 • RİCAL-İ GAYB: Her devirde bulunan ve herkesçe görülmeyen ve bilinmeyen ve Allah’ın (C.C.) emirlerine göre çalışan mübârek, büyük zatlar. Ricâlullâh. Devamını Oku

 • AHBÂR-I GAYB: Bizce bilinmeyen gayb âlemlerine ve geleceğe dâir haberler.(… Hem de musibetlerin vakti muayyen olsa idi; musibet, başına gelen adam, musibetin intizarında o gelen musibetin belki on mislinden ziyade mânevi bir musibet -o intizardan- çekmemesi için, hikmet ve rahmet-i İlâhiyye tarafından gizli, perdeli bırakılmış. Ve ekser hâdisât-ı kevniyye-i gaybiyye böyle hikmetleri bulunduğundandır ki, gaibden Devamını Oku

 • UMUR-U GAYBİYE: Gaybi olan ve hissiyâtımızla bilinmeyen işler. Geçmiş zamana yahut geleceğe dâir olan ve hazırda mevcut olmayan işler. Devamını Oku

 • MEFATİH-ÜL GAYB: (Bak: Mugayyebat-ı hamse) İmam-ı Razi’nin bir tefsiri. Devamını Oku

 • ÂLİM-ÜL-GAYB VE-Ş-ŞEHÂDE: Görüleni ve görülmeyeni bilen. Allah. Devamını Oku

 • GAYB-AŞİNA: f. Gaybı bilen. Gaybdan haberi olan. Gelecekten veya âhiretten haberi olan. Devamını Oku

 • GAYB-BÎN: f. Gaybı gören. Herkesin bilemediği geleceği feraseti ile hissedip bilen. İstikbalden haber veren. Devamını Oku

 • GAYB-DAN: f. Gaybı bilen. Devamını Oku

 • GAYB-DAN: f. Gaybı bilen. Devamını Oku

 • İHBAR-I GAYBÎ: Gayıbdan verilen haber. Geçmiş zamandan veya gelecekten verilen haber. (Bak: Ahbar) Devamını Oku

 • TEVAFUKAT-I GAYBİYE: Göze görünmeyen ve bizim için gaybi olan tevafuklar. Kur’an veya kıymetli dinî eserlerde, bir kısım kudsi kelimelerin, yazılışlarında İlâhî bir takdir ile, altalta ve yanyana dizilişleri.(Elbette böyle mübarek bir cemaatte ve tevafukat-ı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işaret-i gaybiye var ve ben görüyorum fakat herkese ve umuma gösteremiyorum. M.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar