LİS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LİS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LİS: f. Yalayıcı, yalayan. Birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Kâse-lis $ : Çanak yalayıcı. Dalkavuk.

LİS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KAS’A-LİS: Dalkavuk. Çanak yalayıcı. Devamını Oku

 • TUFEYLÎ: (Davetsiz ziyafete giden Tufeyl adında birisinin ismindendir) Sahte. * Dalkavuk. Çanak yalayıcı. * Başkasının sırtından geçinen. Asalak. Parazit. Fazladan. Devamını Oku

 • KÂSE-LİS: (Kâselis) f. Çanak yalayıcı. Çok yiyen, obur. Hırslı. * Dalkavukluk. Alçak huylu kimse. * Dilenci. Devamını Oku

 • ŞÜKÜFTE: f. “Açılmış” mânasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Nev-şüküfte $ : Yeni açılmış. Devamını Oku

 • BUS: f. “Öpen” mânasına gelerek birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Damen-bus $ : Etek öpen. Devamını Oku

 • BÂF: f. Dokuyan, dokuyucu mânâsına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Devamını Oku

 • GEŞTE: f. “Gezmiş, dolaşmış, dönmüş” anlamlarına gelerek birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Ber-geşte $ : Altüst olmuş. Ser-geşte $ : Başı dönmüş. Devamını Oku

 • VER: f. “Sahib, mâlik; anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dâniş-ver $ : Âlim. Suhan-ver $ : Edip, şâir. Devamını Oku

 • GÜSAR: f. Yiyen, yiyici. İçen, içici manalarına birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Gam-güsar $ : Dert ortağı, arkadaş. Devamını Oku

 • SAR: f. Yer, mekân bildiren, birleşik kelimeler yapılan bir ek’tir. Bir şeyin kesretle bulunduğunu gösterir. Meselâ: Kühsar $ : Çok dağlık yer. Devamını Oku

 • KÂSE-LİSAN: (Kâselis. C.) Dalkavuklar, çanak yalayıcılar. Devamını Oku

 • ZAR: f. Kelimenin sonuna gelerek birleşik kelimeler olur. İsimlere eklenerek yer adı bildirilir. Meselâ: Lâle-zar $ : Lâle bahçesi. Devamını Oku

 • YAB: f. “Yaften: Bulmak” mastarından emir kökü olup, birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şifayab $ : Şifa bulan, iyileşen. Devamını Oku

 • PARE: f. Cüz, parça. Kesinti. * Para. Kuruşun kırkta biri. * Kur’an-ı Kerim’in otuz kısmından bir kısmı, bir cüz’ü. * Sayı, bölük. * “Parça” mânâsına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Meh-pâre $ : Ay parçası. * Güzel. Yek-pâre $ : Tek parça, bir parça. Devamını Oku

 • REV: f. (Reften mastarının emir kökü) “Giden, yürüyen” mânasında olup birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Piş-rev $ : Önde giden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar