LÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LÎN: Yumuşaklık ve mülayim olmak. * Tecvidde: Bu sıfata sahib olan vav, ye harfleridir.

LÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TELEYYÜN: (Leyn. den) Yumuşak. Yumuşak olmak. Sulanmak. Devamını Oku

 • RATB-ÜL LİSÂN: Yumuşak sözlü. Mülâyim lisanlı. Devamını Oku

 • HURUF-U MÜSTA’LİYE: Tecvidde: Harf ağızdan çıkarken dilin üst damağa yapışması halinde veya üst damağa doğru gitmesiyle çıkan harfler: Kaf, tı, zı, dat, hı, sad, ayın, gayın, Bu harflerin mukabili “istifâle” harfleridir. Devamını Oku

 • MÜTELEYYİN: (Leyyin. den) Yumuşak olan. Gevşeyip yumuşayan. Devamını Oku

 • LÂNE-İ NERMİN: Sıcak ve yumuşak yuva. Devamını Oku

 • İNHİRAF: Doğru yoldan sapma. * Dönme. * Bozulma. Değişme. * Kırıklık. * Tecvidde: Harf okunduğu zaman o harfde, dil ucuna veya dil arkasına doğru bir meyli bulunmasına denir. İnhirâf sıfatının harfleri Lâm ve Ra harfleridir. Bunlara Münharif denir. Devamını Oku

 • MÜTESAHİLÎN: (Mütesahil. C.) Yumuşak davrananlar, sükunetli ve iyi muâmele edenler. Devamını Oku

 • MÜLEYYİN: Yumuşatan, yumuşaklık veren, yumuşaklık verici. Devamını Oku

 • LÜZUM-U BEYYİN: İsbata ihtiyacı olmayan şey. Cehil, ilimsizliğe lüzum olması gibi. Ve yine meselâ: Kör olmak, görmemezliğe delildir. (Lüzum-u beyyin’in zıddı: “Lüzum-u gayr-ı beyyin”dir. İsbata ihtiyacı olan şey demektir.) Devamını Oku

 • CÜRÛN: Bezin eskimesi. * Yumuşak olmak. * Bir nesne aşınmak. * Alışkanlık, itiyat. Devamını Oku

 • MÜTEREFFİKÎN: (Mütereffik. C.) Sükûnetle, yumuşaklıkla davrananlar. Yumuşak muâmele edenler. Devamını Oku

 • LEYYİN: Yumuşak. Mülâyim. Hafif. Yavaş olan. Devamını Oku

 • ZEYN-ÜL ABİDİN: (Zeynel âbidîn) Lügat mânası: İbadet edenlerin zineti. * (Hi: 38-94) Oniki İmamın dördüncüsü olan zât (R.A.). Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın torunu olan Hazret-i Hüseyin’in ortanca oğlu. Asıl adı: Ali’dir. Tâbiînin büyüklerindendir. Medine-i Münevvere’de vefat etmiştir. (Rahmetullâhi Aleyh) Devamını Oku

 • TELYİN: (Leyyin. den) Yumuşatmak. Eritmek. * İçi yumuşatmak, kabızlıktan kurtarmak. Devamını Oku

 • İSTİ’LA: (Ulüv. den) Yükselmek. Üste çıkmak. Yüce olmak. Terfi’ eylemek. Galib olmak. * Gr: Bir şeyin bir şey üzerine çıkması. * Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin, üst damağa kalkmasına denir. (Bak: Müsta’liye) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar