LİMA-YÜRİD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LİMA-YÜRİD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LİMA-YÜRİD: (Bak: Fa'al)

LİMA-YÜRİD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DİLİR: (C.: Dilirân ) Bahadır, cesur, cesaretli, yiğit, yürekli. Devamını Oku

 • DİLİRÎ: f. Mertlik, yiğitlik, yüreklilik. Devamını Oku

 • DİLİRÎ: f. Mertlik, yiğitlik, yüreklilik. Devamını Oku

 • ÂRÂM-I DİL: Sevgili, sevilen güzel. * Gönül rahatı. Devamını Oku

 • FA’ALÜN LİMA-YÜRİD: “Kayyumiyet sırrıyla ve faaliyet-i daimesiyle her an istediğini istediği gibi yapar.” meâlinde bir âyettir. Devamını Oku

 • DİLİRÂN: (Dilir. C.) Bahadırlar, cesurlar, cesaretliler, yiğitler, yürekliler. Devamını Oku

 • RÜKN-Ü DÂHİLÎ: İçteki esas unsur. Namazın içindeki farz ve şart olan esas. Devamını Oku

 • DİLİRÂNE: f. Mertçesine, yiğitçesine, bahadırcasına. Devamını Oku

 • DİLİRÂNE: f. Mertçesine, yiğitçesine, bahadırcasına. Devamını Oku

 • DÂD-I HAK RÂ KABİLİYYET ŞART NİST: Cenab-ı Hakk’ın lütf u ihsanında kabiliyyet şart değildir. Devamını Oku

 • FÜSÜRDE DİL (EFSÜRDE DİL): Kalbi donmuş. Hissiz. Kalbi katılaşmış. Devamını Oku

 • DİLHAS (DÜLÂHİS): Arslan. Çeri kimse. Devamını Oku

 • GARİB-ÜD DİYÂR: Memleketin yabancısı. Devamını Oku

 • DÂR-ÜL HİLÂFE: Hilâfet Merkezi. Halifenin bulunduğu yer. (Osmanlılar devrinde İstanbul idi ve bir ismi de Dersaâdet idi) Devamını Oku

 • RABB-ÜD DÂR: Ev sâhibi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar