LİHAK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LİHAK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LİHAK: Yetişip ulaşma. Erişme. Vâsıl olma.

LİHAK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NAZC: Olgunluk, olma, pişme, kıvam bulma. Yetişme. * Büluğa erme. Bâliğ olma. Devamını Oku

 • TEVARÜD: Vârid olma, gelme. Yetişme, vâsıl olma. * Arka arkaya gelmek. * Edb: Birbirinden habersiz olarak iki şâirin aynı beyti veya mısrayı söylemeleri. Devamını Oku

 • SIDDÎKİYET: Sadâkat ve doğrulukta en ileri oluş. Çok sâdık olma hâli. Velilik mertebesinin nihâyeti. Peygamberlik mertebesinin bidâyeti olan makam. * Aşere-i Mübeşşere’nin birincisi ve ilk halife olan Hz. Ebubekir’in (R.A.) nâmı ve sıfatıdır. * Çok doğru olup, hiç yalan söylememek. Devamını Oku

 • MENAL: Yetiştirme, nâil olma, kavuşma. * Ele geçirilen şey. Nâil ve sahib olunan şey. Devamını Oku

 • TEKABÜL: Karşılıklı olma. Bir şeyin karşılığı olma. Yüzleşme. Karşılık olma. Karşılama. * Tezat. Devamını Oku

 • İSTİKFAF: (Kifâf. dan) Kanaat etme, az şeyi yeter bulup râzı olma. * Yetişme. * Dilenci gibi el uzatma. Devamını Oku

 • İLTİHAK: Karışmak. Katılmak. Yetişmek. Bitişmek. Devamını Oku

 • VÜRUD: Geliş. Gelme. Vârid olma. Gelip yetişme. * Suya gitme. * (Verid. C.) Toplar damarlar. Siyah kan damarları. Devamını Oku

 • İSTİKLÂLİYET: İstiklâl üzere bulunma. Hür ve müstakil olma. Başlı başına buyruk olma. Devamını Oku

 • TEMELLÜL: (Millet. den) Bir milletin ferdi olma, milletlenme. * Bir dine bağlı olma. * (Melel ve Melâl. den) Hastalığın etkisiyle yatakta rahat yatamayıp, kımıldanıp durma. Devamını Oku

 • SAHABET: Sâhib olma, sâhib çıkma. * Sohbetinde bulunmuş olma. * Yardım etme, koruma, arka olma. Devamını Oku

 • İSTITLAK: İç sürgünü olma. Amel olma, ishal olma. * Boşanmayı isteme. Devamını Oku

 • TETAVÜL: Uzun olma, uzama. * Zulüm etme. * Birbirine muhalefet, kibir ve taazzum etme. * Musallat olma. * Mugayeret eylemek. Devamını Oku

 • AZERET: Yetişip kuvvetlenme. * Kalınlaşma. * Ekinin yetişip tanelerinin çıkması. (Bak: Muâzere) Devamını Oku

 • MAALİYAT: İnsan aklının yetişemediği veya zor yetiştiği yüksek fikir ve derin bilgiler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar