LEYAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LEYAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LEYAN: Huzur ve rahatta olan.

LEYAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÂRÂMİDE: f. Rahat olan, dinlenen, sükûn halinde ve rahatta bulunan. Devamını Oku

 • EMİN: Kalbinde korku ve endişesi olmayıp rahatta olan. Korkusuz. * Kendisinden korkulmayan. * Kendine inanılan. İtimat edilen. * İnanan, güvenen. * Çok iyi bilen, şüphe etmeyen. Devamını Oku

 • HUZUR-AVER: f. Huzur ve rahatlık verici, sükunet veren. Devamını Oku

 • MAHZAR: (Huzur. dan) Hazır olma. Gösteriş, görünüş. * Huzur yeri. Büyük bir insanın önü. * Birçok kimse tarafından imzalı dilekçe. * Mahkeme sicili. Devamını Oku

 • REK’AT: (Rik’ât) Huzur-u İlâhîde beli eğip yüzü üzeri kapanmak. * Bir kıyam, bir rüku’ ve iki secdeden ibaret olan namazın bir rüknü. Devamını Oku

 • HUZU’: Mahviyet ve tevazu hali, alçak gönüllü olmak. Allah’ın azametini, celal ve cemalini, büyüklüğünü tahattur ve tefekkürden hâsıl olan, insandaki huzur ve huşu’ hâli. Devamını Oku

 • HUZUR: Hazır olmak. Mevcud bulunmak. * Hürmet edilmesi lâzım gelen kimsenin yanında olmak. * İbadet neticesi hâsıl olan rahatlık, gönül ferahlığı. Devamını Oku

 • İND: Arapçada zaman veya mekân ismi yerine kullanılır. Hissî ve manevî mekân. Maddî ve manevî huzura delâlet eder. Nezd, huzur, yan, vakt, taraf gibi mânâlara gelir. Gayr-ı mütemekkindir. Yani harekeleri değişmez. İzafete göre zamanı ifade eder (Min) harf-i cerriyle birleşebilir. Bazan da zarf olmaz. Bazan kalb ve ma’kul irade olunur. Yani, bazan huzur-u kalbîye delâlet Devamını Oku

 • AMEL-İ UHREVÎ: Âhirete ait amel. (Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir amel-i uhrevi istersen ve herbir dakika-i ömrünü bir ömür kadar faideli görmek istersen ve âdetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen, Sünnet-i Seniyyeye ittiba et. Çünki: Bir muamele-i şer’iyyeye tatbik-i amel ettiğin vakit, bir nevi huzur veriyor. Bir nevi ibadet oluyor. Uhrevi çok Devamını Oku

 • PİŞİGÂH: Huzur. Devamını Oku

 • PİŞ-GEH: f. Ön, huzur. Devamını Oku

 • ÂRÂMİŞ: f. Huzur, rahat. Devamını Oku

 • HUZUR Ü SÜKUN: Rahatlık ve eminlik. Devamını Oku

 • BAHUZÛR: Huzur ile. Huzuru ile. Devamını Oku

 • PİŞ: f. Huzur, ön, ileri taraf. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar