LEVC Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LEVC kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LEVC: Ağız içinde lokma veya başka bir şeyi döndürüp çevirme.

LEVC ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TELKİM: Lokma lokma yedirme. Lokma verme. Devamını Oku

 • TEZAKKUM: Lokma lokma etmek. * Kaymak ile hurmayı karıştırıp yemek. (O taama “zekkum” derler.) Devamını Oku

 • İLTİKAM: (Lokma. dan) Lokma etme, yutma. Devamını Oku

 • İSRAF: Lüzumsuz yere harcamak. Malı ve parayı lüzumsuz yere sarf etmek. İhtiyacından fazla istihlâk etmek ve harcamak. * En lüzumlu aslî vazifeleri bırakıp en lüzumsuz veya zararlı şeylerle meşgul olarak ömrünü veya gençliğini boş yere harcamak.(Hâlik-ı Rahim, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise; şükre zıttır, nimete karşı hasâretli bir istihfaftır. İktisad ise: Devamını Oku

 • BAZİLE: Tıb: Göğüs veya karnın içinde husule gelen gaz veya su şişlerinin mahfazasını delmeye mahsus ve boru içinde mahfuz bir mil. Devamını Oku

 • MAKLEB: Kalbetme. Bir şeyin altını üstüne çevirme. * Kalbedilecek, çevrilecek veya değişecek yer. Devamını Oku

 • ADUD: Zalim. Iztırab veren. Hunhar. * Bir lokma. * Isırıcı köpek veya at. * Yavuz kişi. * Dar ve derin olan kuyu. (Bak: Adîd) Devamını Oku

 • AS’ASE: (Is’as) Yönelme. Arka çevirme. * Gece karanlığı gelmeğe başlamak veya gitmek. * Bulutun yere yakın olması. Devamını Oku

 • UKABEYN: İşkence veya asmak için dikilen iki tane dar ağacı. * Kovayı muhafaza etmek için kuyu içinde olan yumru taş. * Kuyu duvarı arasına koyulan saksı parçası. * Havuz içinde akan suyun yolu. * Büyük ilim. Devamını Oku

 • TAZYİK: Daraltmak, sıkıştırmak. * İcbar etmek. * Sıkıntı ve ızdırab vermek. * Zorlama, baskı. * Fiz: Bir kuvvet harcayarak yapılan basma veya itme işi. Basınç. Katı cisimler, üzerine konuldukları satıhlara; sıvılar, içinde bulundukları kabın hem dibine ve hem de yanlarına; gazlar ise, içinde kapalı oldukları kabın her tarafına basınç yaparlar. Devamını Oku

 • HIYAR-I ŞART: Âkitlerden birinin veya herbirinin akdi, muayyen bir müddet içinde fesh veya icazetle infaz edebilmek hususunda muhayyer olmasıdır. Devamını Oku

 • KÜRTAJ: Dölyatağı (rahim) veya kemik apsesi boşlukları içinde bulunan yabancı cisim veya hasta organları özel bir âletle çıkarıp almak işlemi. Rahmin temizlenmesi ameliyesi. Devamını Oku

 • AZAZ: Bir tek lokma. Devamını Oku

 • MÜTENA’İMÂNE: f. Nimetler içinde nazdar bir şekilde büyümek, yetişmek suretiyle. Varlık içinde, ferahlık ve nimet içinde olarak. Devamını Oku

 • DÜBLE: Beyaz helva parçası. * Büyük lokma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar