LENC Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LENC kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LENC: f. Edâ, naz ve cilve ile salınma.

LENC ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CİLVENÜMÂ: f. Cilve yapan, cilve gösteren, cilve eden. Devamını Oku

 • CİLVEGÂH: (Cilve-geh) f. Cilve edilecek yer, cilve yeri. Devamını Oku

 • GUNC: Eda, naz, kırıtma, cilve. Devamını Oku

 • GİRİŞME: f. İşve, naz, cilve. Gözle kaşla işaret. Devamını Oku

 • ŞEN: f. Naz, eda, cilve. * Göze ve gönüle hoş görünen hal. * Bayındır, ma’mur. * Sevinçli, ferahlı. Devamını Oku

 • CİLVEKÜNÂN: f. Cilve yaparak. Devamını Oku

 • BEŞG: f. Dolu; kar; çiy, şebnem. * Naz, cilve, işve. Devamını Oku

 • CELEVAT: (Cilve. C.) Cilveler. Hüsn-ü zuhûrlar. Devamını Oku

 • DELAL: Cilve, naz, işve. İnsana güzel ve sevimli görünecek hâl, durum. Devamını Oku

 • PERVİZ: f. Üstün, galib, muzaffer. * Elek. Süzgeç. * Güzellik. * Balık. * Cilve. * Tar: İran Hükümdarı Husrev’in lâkabı. Devamını Oku

 • RÜ’YETULLAH: Cennet’te mü’minlerin Allah’ı görmeleri.(Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun? Ve nereye sevk olunuyorsun? Dünyanın bin sene mes’udane hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen Cennet hayatının; ve o Cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rü’yet-i cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelâl’in daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun. Mübtelâ ve meftun ve müştak olduğunuz mecazî Devamını Oku

 • CİLVEGER: f. Cilve ve naz eden. Cilveli. * Tecelli eden. Devamını Oku

 • ESMA-İ İLÂHİYE: Allah’ın isimleri.(Herşeyden Cenab-ı Hakk’a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün mevcudatın hakaikı, bütün kâinatın hakikatı, esma-i İlâhiyeye istinad eder. Her bir şeyin hakikatı, bir isme veyahut çok esmâya istinad eder. Eşyadaki san’atlar dahi, herbiri birer isme dayanıyor. Hattâ hakiki fenn-i hikmet, “Hakîm” ismine ve hakikatlı fenn-i tıb “Şafi” ismine ve fenn-i hendese, Devamını Oku

 • ESMA-İ İLÂHİYE: Allah’ın isimleri.(Herşeyden Cenab-ı Hakk’a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün mevcudatın hakaikı, bütün kâinatın hakikatı, esma-i İlâhiyeye istinad eder. Her bir şeyin hakikatı, bir isme veyahut çok esmâya istinad eder. Eşyadaki san’atlar dahi, herbiri birer isme dayanıyor. Hattâ hakiki fenn-i hikmet, “Hakîm” ismine ve hakikatlı fenn-i tıb “Şafi” ismine ve fenn-i hendese, Devamını Oku

 • MUKADDERAT: (Mukadder. C.) Kader. Ölçü ve miktarı tâyin olunan şeyler. Alın yazısı. (Bak: Kader)(Hayat, “İman-ı Bil’kader” rüknüne bakıyor; remzen isbat eder. Çünki, madem hayat, âlem-i şehadetin ziyasıdır ve istilâ ediyor; ve vücudun neticesi ve gayesidir; ve Hâlik-ı Kâinat’ın en câmi âyinesidir; ve faaliyet-i Rabbaniyenin en mükemmel enmuzeci ve fihristesidir, temsilde hata olmasın, bir nevi programı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar