LEHCE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LEHCE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LEHCE: Bir beldenin konuşma şekli, dil. Konuşma tarzı.

LEHCE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAZBATA: Bir toplantıda konuşulanların neticesinin yazılı şekli. Kararnâme. Devamını Oku

 • ARİSTOKRASİ: yun. Âlimlerin ve cemiyette en iyilerin iktidarına dayanan hükümet şekli. Tarihte soylu, imtiyazlı, toprak sahibi, zenginlerin hâkimiyetine dayanan hükümet şekli. Bu şekli ile oligarşi veya plütokrasi adıyla da anılmaktadır. İmtiyazlı azınlığın, çoğunluğu idare etmesidir. Devamını Oku

 • ARİSTOKRASİ: yun. Âlimlerin ve cemiyette en iyilerin iktidarına dayanan hükümet şekli. Tarihte soylu, imtiyazlı, toprak sahibi, zenginlerin hâkimiyetine dayanan hükümet şekli. Bu şekli ile oligarşi veya plütokrasi adıyla da anılmaktadır. İmtiyazlı azınlığın, çoğunluğu idare etmesidir. Devamını Oku

 • DE’B-İ EDEB: Edebî usul, kaide. Edeb kaidesi. Edebiyat âdeti, şekli, tarzı. Devamını Oku

 • HEZL: Ciddi olmayan söz. Saçma, uydurma, yalan konuşmak. * Edb: Meşhur bir manzumeye lâtife tarzından nazım yapmak. Bu tarzda yapılan nazım. Devamını Oku

 • FİNÂ-İ BELDE: Beldenin civarı. Devamını Oku

 • FEDEK: Irak diyarında bir beldenin adı. Devamını Oku

 • KUFAN: Zahmet, meşakkat. * Kufe dedikleri beldenin adı. Devamını Oku

 • SİYAK: Söz gelişi, ifade tarzı. * Üslub, tarz, yol. * Sürmek, sevk. * Ruhun çıkması. Devamını Oku

 • MİNVAL: Hareket tarzı, davranış. Usul, yol. * Fayda. * Uslub, tarz. * Bez dokuyan cüllah. Devamını Oku

 • ÜSLUB-U ÂDÎ: Alelâde ifade tarzı. İfadesinde hiçbir üstünlük bulunmayan tarz. Devamını Oku

 • ALA: İtl. İtalyancadan gelen tabirlerin başında bulunup (usulünce, tarzında) manasını ifade eder. Meselâ: Alaturka $: Türk tarzında gibi. Devamını Oku

 • ÜSLUB: Tarz, yol. Biçim. İfade tarzı. Dizmek. Devamını Oku

 • GUNE: f. Tarz, gidiş, yol, tarz. Sıfat. Devamını Oku

 • TEKELLÜMÂT-I TESBİHİYE: Cenab-ı Hakk’ı tesbih eden kelâmlar, konuşmalar.(Demek faaliyetten gelen harekât ve zeval bir tekellümât-ı tesbihiyedir ve kâinattaki faaliyet dahi kâinatın ve envâının sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. M.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar