LEDÜNNÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LEDÜNNÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LEDÜNNÎ: Ledünn ilmine mensub ve müteallik. Ledünne dair ve ait.

LEDÜNNÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • LEDÜNNÎ: Ledünn ilmine mensub ve müteallik. Ledünne dair ve ait. Devamını Oku

 • KEVNÎ: Oluşa ait ve müteallik. Kâinat ilmine dair. Varlıkla alâkalı. Devamını Oku

 • DEHRÎ: Dehr ve zamana dair ve müteallik. DEHRİYE : Devre ait. Zamana dair ve müteallik. * Âlemin ezelî ve ebedîliğini iddia edip âhirete inanmıyan münkir ve imansız bir fırka. Devamını Oku

 • FARUKÎ: Hz. Ömer (R.A.) soyuna veya adâletine mensub olan. Hz. Ömer’e mensub ve müteallik. İmam-ı Rabbanî’nin bir lakabı. Devamını Oku

 • LEDÜNN: (İlm-i ledünn) Garib bir ilim ismidir. Ona vakıf olan, mesturat ve hafâyayı, gizlilikleri münkeşif bir halde göreceği gibi, esrar-ı İlâhiyyeye de ıttıla’ kesbeder. Bu ilm-i şerifin hocası ve sultanı Fahr-i Kâinat Aleyhi Ekmelüttahiyyât vessalâvât Efendimiz Hz. leridir. Bu ilmin ehli ise, Enbiyâ-ı izâm (A.S.) ve Ehlullâh-i Kiram Efendilerimiz Hazretleridir. Devamını Oku

 • LEDÜNNİYAT: (Ledünn. C.) Allah Teâlâ Hazretleri tarafından hususi vecih üzere bâtınan ihsan olunanlar. (L.R.) Devamını Oku

 • ZÜHDÎ: Zühde ait ve müteallik. Zühde dair. Devamını Oku

 • ZÜHDÎ: Zühde ait ve müteallik. Zühde dair. Devamını Oku

 • ALEVÎ: Hz. Ali’ye mensub olan. Hz. Ali’ye âit ve müteallik. (Bak: şia) Devamını Oku

 • KUDDUSÎ: Cenab-ı Hakk’ın Kuddus sıfatına dair ve müteallik. Kusursuz olan Cenab-ı Hakk’a ait. * Kudsi ve temiz olana ait ve ona müteallik. Devamını Oku

 • CENUBÎ: Cenuba âit, güney tarafında, cenûba dair ve müteallik. Devamını Oku

 • İNZİBATÎ: Emniyet ve asâyişe dair. İnzibata müteallik. İnzibatla alâkalı. Devamını Oku

 • TEMSİLÎ: Temsile dair ve müteallik. Bir şeyi göz önünde canlandıran. Devamını Oku

 • FEYZÎ: Bolluk ve berekete ait ve müteallik. Feyze mensub. Devamını Oku

 • FÂİLİYYET: İşleyicilik. Müessir olmak. Fâile mensub ve müteallik oluş. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar