LÂYEFNA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LÂYEFNA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LÂYEFNA: Bitmez, tükenmez. Fenaya gitmez. Yok olmaz.

LÂYEFNA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BÎ-ZEVAL: f. Zevâlsiz, sona ermez, bitmez, tükenmez. Devamını Oku

 • LÂYUZAL: İzale edilmez, tükenmez, zeval bulmaz. Devamını Oku

 • LÂ-YUGLEB: Yenilmez, mağlup olmaz. Devamını Oku

 • LÂYENBAGÎ: Lâyık olmaz. Yakışmaz. Uymaz. Devamını Oku

 • LÂYEZAL: Zeval bulmaz. Yok olmaz. Devamını Oku

 • İSTİFNA: Fenaya gitmek. Yokluğa karışmak. Devamını Oku

 • DIBK: Bürc dedikleri nesne ki ağaçta biter; yazda ve kışta bitmez. * Ağaç posası. Devamını Oku

 • BÎ-NİHAYE: f. Sonsuz, nihayetsiz, ebedi, bâki, tükenmez. Devamını Oku

 • NAKLÎ DELİL: Şer’î hükümler için naklî delil esastır. Yalnız akıl ile din namına hüküm getirilmez ve böyle bir hükmün dinle alâkası olmaz. Dinî meselelerde aklın ve ilmin vazifesi; dinî hükümlerdeki hikmetleri ve hakkaniyet delillerini görüp izhar etmektir. Kur’anın bazı âyetlerinde yapılan akla havaleler ve Kur’andan herkesin istifade etmesine ait hususlar ise: Tefekkür, faziletler ve havf Devamını Oku

 • NAKLÎ DELİL: Şer’î hükümler için naklî delil esastır. Yalnız akıl ile din namına hüküm getirilmez ve böyle bir hükmün dinle alâkası olmaz. Dinî meselelerde aklın ve ilmin vazifesi; dinî hükümlerdeki hikmetleri ve hakkaniyet delillerini görüp izhar etmektir. Kur’anın bazı âyetlerinde yapılan akla havaleler ve Kur’andan herkesin istifade etmesine ait hususlar ise: Tefekkür, faziletler ve havf Devamını Oku

 • İSTİDRAC: Derece derece yükselmeyi isteyiş. * Ist: Hakkı ve hakiki değeri olmadığı halde ve kabiliyetsizliğine rağmen bir kimsenin kesret-i nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ve isyana devam etmesi ile azab ve gazab-ı İlâhiyeye yaklaşması.(Neuzü billah, bu öyle bir işdir ki: Hikmet-i İlâhiye ile bazı kâfirlerin muradı zuhur eder, istediği hârika bir surette olur. Devamını Oku

 • EBED-ÜL-ÂBÂD: Tükenmez, ebedî hayat. Sonsuzluk. * Cennet. Devamını Oku

 • GÂH BÂŞED GÂH NEBÂŞED: Bazı olur, bazı da olmaz. Devamını Oku

 • İLTİYAM-NÂPEZİR: f. İyi olmaz, kapanmaz yara. Devamını Oku

 • SÜFYAN: Âhir zamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına vesile olacağı sahih hadislerle bildirilen dehşetli dinsiz ve münâfık bir şahıs. (Bak: Deccal)(Rivâyetler, deccalın dehşetli fitnesi, İslâmlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet istiâze etmiş. $ Bunun bir te’vil şudur ki: İslâmların deccalı ayrıdır. Hattâ bir kısım ehl-i tahkik, İmam-ı Ali’nin (R.A.) dediği gibi, demişler ki: Onların Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar