LÂT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LÂT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LÂT: İslâmdan önce Arapların Kâbe'de bulunan putlarından biri.

LÂT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BÂBİL: Asurlular devrinde Irak’ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat’ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda “Çeh-i Bâbil” olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen “Bâbil Kulesi”nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir. Devamını Oku

 • İŞARET-İ ÂLİYE: Tar: Şeyh-ül islâm, defterdar ve yeniçeri ağası gibi maiyyet memurlarından biri tarafından yazılan takrir veya ilam üzerine sadrazamın kabul veya red şeklinde yazdığı yazı. * Sadaret makamından çıkan emirler. Devamını Oku

 • HAVERNAK: Irak’ta bulunan Numân-ı Ekber denen biri tarafından binâ edilmiş olan bir köşk. Devamını Oku

 • KÂSİR-ÜL ESNAM: Putları kıran. (Hz. İbrahim’in A.S. lâkabıdır) Devamını Oku

 • SÂLİSÂT: (Sâlise. C.) Sâliseler. Sâniyenin altmışta biri kadar olan vakitler. Devamını Oku

 • FİTİL: Eskiden ağırlık ölçüsü olarak kullanılan dirhemin kesirlerinden biri. Dirhemin dörtte birine: denk; dengin dörtte birine: Kırat; Kıratın dörtte birine: Fitil denilir. * Eski Fitilli tüfeklerin namlusundaki baruta ateş vermek için kullanılan kükürtlü ip veya kaytan parçası. * Topa veya lâğıma ateş vermek için baruta ıslak batırılıp güneşte kurutulmuş bükme. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • ARAZİ-İ MEVÂT: Huk: Hiç kimse tarafından kullanılmayan ve halka verilmeyen, meskun mahallerden biraz uzakta bulunan taşlık ve kıraç arazi.* İşlenmemiş toprak. Devamını Oku

 • TEMASİL: Timsaller. Suretler. Resimler. Putlar. Semboller. Tasvirler. Devamını Oku

 • YEUK: Nuh Aleyhisselâm’ın kavminin putlarından bir putun ismi. Devamını Oku

 • SÜLÜSAN: Üçte iki. Üç kısımdan iki kısım. Devamını Oku

 • İSAF: Asr-ı saadetten evvelki câhiliyet devrinde Mekke putlarından birinin adı. Devamını Oku

 • OK: Yay veya keman denilen kavis şeklinde bükülmüş bir ağaç çubuğa gerili kirişe takılarak uzağa atılan ucu sivri demirli ince ve kısa değneğe verilen addır. Ok, silâhın icadından evvel insanlar tarafından kullanılmış ise de, en büyük mahareti Türkler, Araplar göstermişlerdir. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • KATEGORİ: Aralarında herhangi bir bakımdan alâka veya benzerlik bulunan şeylerin hepsi. * Zümre, grup. Devamını Oku

 • HOCA TAHSİN EFENDİ (FİLÂTÎ): (Vefatı: Mi. 1880) Yanya civarından (Filâtlı) olup Osmanlı Alimlerinin sonuncularındandır. Tarih-i Tekvin ve Esas-ı İlm-i Hayat gibi eserleri vardır. Devamını Oku

 • İLÇE: t. İdarî bakımdan vilâyetten so a gelen yer. Kaza. Kaymakamlık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar