LAFZ (LAFIZ) Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LAFZ (LAFIZ) kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LAFZ (LAFIZ): Ağızdan çıkan söz, kelime. * Bir şeyi atmak.

LAFZ (LAFIZ) ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • LAFZ-I MURAD: Mânâsı için olmayıp lafzı için söylenen kelime, söz. Devamını Oku

 • LAFZİYE: Sözde ve yazıda görülen ve çok defa tasannua kaçan kelime süsleri. Devamını Oku

 • TEZYİNÂT-I LAFZİYYE: (Muhassınat-ı lafziyye de denir. İlm-i Bediin iki bölümünden ikinci bölümüdür. ) Kelâmın lafzında olan ve göze hitab eden edebî san’atlar. Cinas, seci’ gibi. Devamını Oku

 • NİZA-İ LAFZÎ: Boşuna çene yarıştırma. Sözle yapılan kavga. Devamını Oku

 • LAFZ-I VÂHİD: Tek söz. Devamını Oku

 • LAFZ-PERDAZANE: f. Çeşitli ve çok söyleyerek. Devamını Oku

 • LAFZÎ: Lafza ait ve müteallik. * Gr: Kelimenin söylenişine ve yapısına aid, onlarla alâkalı. Devamını Oku

 • NAZM-I LAFZ: Kelâmın, lâfız esas alınarak düzenlenmesi. Devamını Oku

 • LAFZ-I MÜŞEBBİ’: Doyurucu, tatmin edici söz. Devamını Oku

 • SANAYİ-İ LAFZİYE: Söz ile, lâfızla yapılan san’at şekilleri. (Cinas, tenasüb ve tezad gibi.) Devamını Oku

 • LAFZ-I KÜLLÎ: Man: Mânâsı umumi ve herkesçe müşterek olan lâfız. “İnsan” gibi. Devamını Oku

 • LAFZ-I HAS: Bir mânâya münferiden başlı başına vaz’ olunan lâfızdır. Hasan, Hüseyin, insan, erkek, kadın lâfızları gibi. Devamını Oku

 • LAFZ-I HAS: Bir mânâya münferiden başlı başına vaz’ olunan lâfızdır. Hasan, Hüseyin, insan, erkek, kadın lâfızları gibi. Devamını Oku

 • LAFZ-I MÜFESSER: Huk: Tahsis ve te’vile ihtimâl bırakmıyacak derecede açık olan sözdür ki, onunla amel vâcib olur. Devamını Oku

 • LAFZ-I ÂM: Gayr-ı mahsur, yani sayısız müsemmaları ihata ve aynı cinsten bir çok fertlere birden delâlet eyliyen lâfızdır. Kavim, cemaat, nisa.. gibi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar