LAFZ-I ZÂHİR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LAFZ-I ZÂHİR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LAFZ-I ZÂHİR: İbaresi işitilmekle ancak bilinen, yâni söyleyenin maksadı düşünülmeye muhtaç olmadan derhal mânâsı anlaşılan sözdür. Bunun zıddına hafi denir.

LAFZ-I ZÂHİR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEZYİNÂT-I LAFZİYYE: (Muhassınat-ı lafziyye de denir. İlm-i Bediin iki bölümünden ikinci bölümüdür. ) Kelâmın lafzında olan ve göze hitab eden edebî san’atlar. Cinas, seci’ gibi. Devamını Oku

 • LAFZ-I VÂHİD: Tek söz. Devamını Oku

 • LAFZ-I MURAD: Mânâsı için olmayıp lafzı için söylenen kelime, söz. Devamını Oku

 • ZÂHİRÎ MEZHEB: Huk: Hanefî imamlarından İmam-ı Muhammed’in (El-Mebsut, El-Câmi-üs Sagir, El-Câmi-ül Kebir, Ez-Ziyâdât, Es-Siyer-üs Sagir, Es-Siyer-ül Kebir) nâmları ile mâruf olan altı kitabında münderiç bulunan mes’elelere denir. Buna “Zâhir-ür rivâyât mesâili” denir. İmam bu eserlerde kendi fıkhî görüşlerini değil, üstadları İmam-ı A’zam ve Ebu Yusuf’un akvâl-i fıkhiyesini zikretmiştir. Devamını Oku

 • ZÂHİRÎ MEZHEB: Huk: Hanefî imamlarından İmam-ı Muhammed’in (El-Mebsut, El-Câmi-üs Sagir, El-Câmi-ül Kebir, Ez-Ziyâdât, Es-Siyer-üs Sagir, Es-Siyer-ül Kebir) nâmları ile mâruf olan altı kitabında münderiç bulunan mes’elelere denir. Buna “Zâhir-ür rivâyât mesâili” denir. İmam bu eserlerde kendi fıkhî görüşlerini değil, üstadları İmam-ı A’zam ve Ebu Yusuf’un akvâl-i fıkhiyesini zikretmiştir. Devamını Oku

 • NİZA-İ LAFZÎ: Boşuna çene yarıştırma. Sözle yapılan kavga. Devamını Oku

 • LAFZ-PERDAZANE: f. Çeşitli ve çok söyleyerek. Devamını Oku

 • LAFZÎ: Lafza ait ve müteallik. * Gr: Kelimenin söylenişine ve yapısına aid, onlarla alâkalı. Devamını Oku

 • LAFZİYE: Sözde ve yazıda görülen ve çok defa tasannua kaçan kelime süsleri. Devamını Oku

 • NAZM-I LAFZ: Kelâmın, lâfız esas alınarak düzenlenmesi. Devamını Oku

 • LAFZ (LAFIZ): Ağızdan çıkan söz, kelime. * Bir şeyi atmak. Devamını Oku

 • LAFZ-I MÜŞEBBİ’: Doyurucu, tatmin edici söz. Devamını Oku

 • SANAYİ-İ LAFZİYE: Söz ile, lâfızla yapılan san’at şekilleri. (Cinas, tenasüb ve tezad gibi.) Devamını Oku

 • LAFZ-I KÜLLÎ: Man: Mânâsı umumi ve herkesçe müşterek olan lâfız. “İnsan” gibi. Devamını Oku

 • LAFZ-I HAS: Bir mânâya münferiden başlı başına vaz’ olunan lâfızdır. Hasan, Hüseyin, insan, erkek, kadın lâfızları gibi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar