LAFZ-I MÜFESSER Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

LAFZ-I MÜFESSER kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

LAFZ-I MÜFESSER: Huk: Tahsis ve te'vile ihtimâl bırakmıyacak derecede açık olan sözdür ki, onunla amel vâcib olur.

LAFZ-I MÜFESSER ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • LAFZ-I MÜŞTEREK: Huk: Birçok müsemması bulunan lafızdır ki, hangi mânâ kasdolunduğu taayyün etmediği surette mânasız addolunur, onunla amel olunmaz. Devamını Oku

 • MÜFESSER: Tefsir edilmiş. izah ve beyan edilmiş. Mânası izah suretiyle bildirilmiş. Açıklanmış. * Beyan-ı tefsir veya takrir edilmiş olması sebebiyle manası “nass” dan daha vâzıh olan sözdür. * Mücmel olmayan söz. Devamını Oku

 • TEZYİNÂT-I LAFZİYYE: (Muhassınat-ı lafziyye de denir. İlm-i Bediin iki bölümünden ikinci bölümüdür. ) Kelâmın lafzında olan ve göze hitab eden edebî san’atlar. Cinas, seci’ gibi. Devamını Oku

 • LAFZ-I MURAD: Mânâsı için olmayıp lafzı için söylenen kelime, söz. Devamını Oku

 • LAFZ-I MÜŞEBBİ’: Doyurucu, tatmin edici söz. Devamını Oku

 • LAFZ-I ÂM: Gayr-ı mahsur, yani sayısız müsemmaları ihata ve aynı cinsten bir çok fertlere birden delâlet eyliyen lâfızdır. Kavim, cemaat, nisa.. gibi. Devamını Oku

 • LAFZ-I MÜREKKEB: Man: Mürekkeb lafız. Cüzlerden biri, mânâsının cüzlerinden birine delâlet eden lafız. Devamını Oku

 • LAFZ-I KÜLLÎ: Man: Mânâsı umumi ve herkesçe müşterek olan lâfız. “İnsan” gibi. Devamını Oku

 • NİZA-İ LAFZÎ: Boşuna çene yarıştırma. Sözle yapılan kavga. Devamını Oku

 • LAFZ-PERDAZANE: f. Çeşitli ve çok söyleyerek. Devamını Oku

 • LAFZ-I VÂHİD: Tek söz. Devamını Oku

 • LAFZÎ: Lafza ait ve müteallik. * Gr: Kelimenin söylenişine ve yapısına aid, onlarla alâkalı. Devamını Oku

 • LAFZİYE: Sözde ve yazıda görülen ve çok defa tasannua kaçan kelime süsleri. Devamını Oku

 • NAZM-I LAFZ: Kelâmın, lâfız esas alınarak düzenlenmesi. Devamını Oku

 • LAFZ (LAFIZ): Ağızdan çıkan söz, kelime. * Bir şeyi atmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar