KUYUDAT-I ATİKA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KUYUDAT-I ATİKA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KUYUDAT-I ATİKA: Eski kayıtlar.

KUYUDAT-I ATİKA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KUYUDAT: Kayıtlar. Devamını Oku

 • KUYUDAT: Kayıtlar. Devamını Oku

 • KELÂMIN KUYUDAT VE KEYFİYATI: Kelâmın küllünü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla, bunların sarf ve nahiv yönünden hususiyetleri. Meselâ: Müzekkerlik – müenneslik, mârifelik – nekrelik, mübtedâ – haber, sıfat – mevsuf gibi. Devamını Oku

 • KELÂMIN KUYUDAT VE KEYFİYATI: Kelâmın küllünü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla, bunların sarf ve nahiv yönünden hususiyetleri. Meselâ: Müzekkerlik – müenneslik, mârifelik – nekrelik, mübtedâ – haber, sıfat – mevsuf gibi. Devamını Oku

 • EBNİYE-İ ATİKA: Eski binâlar. Devamını Oku

 • ESLİHA-İ ATİKA: Eski silâhlar, eski tip silâhlar. Devamını Oku

 • ÂSÂR-I ATİKA: Eski eserler. Devamını Oku

 • UHUD-İ ATİKA: Eski anlaşmalar. Devamını Oku

 • HİKMET-İ ATİKA: Eski hikmet. Devamını Oku

 • ATİKIYYAT: Eski eserler. Eski devirlerden kalma eserleri, – daha ziyade tarih ve san’at bakımından- tetkik eden ilim. Arkeoloji. Devamını Oku

 • ARŞİDÜK: Fr. Avusturya ve Macaristan İmparatorluk hanedanı prenslerine verilen ünvandır ve “Büyük Düka” demektir. Türkçe’de Arşuduka da denmiştir. ARŞİV : Fr. Eski ve tarihçe kıymetli olan resmi kayıt ve kâğıtların saklandığı yer. * Bir mevzu hakkında toplanmış muhtelif vesikaların hepsi. Devamını Oku

 • KUYUD: (Kayd. C.) Kayıtlar. Resmi muâmelelerin veya her hangi bir şeyin kayıtları, deftere geçirilmeleri, yazılmaları. Devamını Oku

 • MEKTUBAT: Mektublar. Yazılı kâğıtlar. * Bazı meşhur ve mühim kitapların ismi. * Bir yerden başka bir yerdeki şahsa gönderilen yazılı kâğıtlar. * Risale-i Nur Külliyatından bir mecmuanın ismi. Devamını Oku

 • KUDEMA: (Kadim. C.) Kadimler. Eski büyükler. Eski adamlar. İleri gelen büyükler. Eski zamanda gelmiş olanlar. Devamını Oku

 • LATİN: Eski Roma civarında iken so adan genişleyen ve devlet kuran eski bir kavim ismidir. * Eski Roma. * Şarkta Katolik mezhebinden olanın ismi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar