KUVVE-İ ŞÂMME Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KUVVE-İ ŞÂMME kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KUVVE-İ ŞÂMME: Koku alma, koklama duygusu. Burun.

KUVVE-İ ŞÂMME ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KUVVE-İ LÂMİSE: Dokunma ve hissetme duygusu. Sertliği ve yumuşaklığı anlama duygusu. Devamını Oku

 • KUVVE-İ BÂSIRA: f. Görme duygusu, görme kuvveti. Devamını Oku

 • KUVVE-İ VÂHİME: Vehim ve hayâl duygusu. Kuruntu hâssesi. Devamını Oku

 • ENBÛY: f. Koklama, koku alma. Devamını Oku

 • KUVVE-İ MUSAVVİRE: Cenâb-ı Hakkın izni ve kanunu ile maddiyatın şekil ve suretini alma kabiliyeti (Bak: Madde-i musavvire) Devamını Oku

 • KUVVE-İ ZÂİKA: Dildeki tad alma duygusu. (Bak: Dil)(Ağızdaki kuvve-i zâika bir kapıcıdır; mide, cesedin idâresi noktasında bir efendi ve bir hâkimdir. O saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hâkimine verilen hediyenin yüz derece kıymeti varsa, kapıcıya bahşiş nev’inden ancak beş derecesi muvafık olur.. fazla olamaz. Tâ ki; kapıcı gururlanıp, baştan çıkıp, vazifeyi unutup, fazla Devamını Oku

 • KUVVE-İ İLE-L MERKEZİYE: Muhitten (etraftan) merkeze doğru gelen çekme kuvveti. (Kuvve-i anil-merkeziyenin zıddıdır.) Devamını Oku

 • KUVVE-İ MÜVELLİDE: Tevlid edici kuvve, meydana getirci kuvvet. Devamını Oku

 • HÂSSE-İ ŞEMM: Koklama duygusu. Devamını Oku

 • LÜMME: Nişan. Alâmet. Damga. Nokta. * Vesvese, kuruntu. * Çok cemaat, çok kalabalık.(İnsan küçük bir âlem olduğu gibi, âlem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan o büyük insanın bir fihristesi ve hulâsasıdır. İnsanda bulunan nümunelerin büyük asılları, insan-ı ekberde bizzarure bulunacaktır. Meselâ: Nasılki insanda kuvve-i hâfızanın vücudu, âlemde Levh-i Mahfuz’un vücuduna kat’i delildir. Öyle Devamını Oku

 • KUVVE-İ GALİBE: Üstün ve ezici kuvvet. Devamını Oku

 • KUVVE-İ MUHASSALA: Muhtelif kuvvetlerin ağırlık merkezi. Devamını Oku

 • KUVVE-İ İSTİNAD: Dayanma ve istinad etme kuvveti. Devamını Oku

 • KUVVE-İ ZAHRİYE: Yardımcı ve imdatçı kuvvet. Devamını Oku

 • KUVVE-İ NÂTIKA: Konuşma, güzel ifade etmek kudreti. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar