KUVVE-İ MUTASARRIFA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KUVVE-İ MUTASARRIFA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KUVVE-İ MUTASARRIFA: Mütehayyile vasıtasıyla zihinde hazırlanan şeyleri tertib kuvveti.

KUVVE-İ MUTASARRIFA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KUVVE-İ HÂFIZA: f. Zihinde hıfzetme, belleme kuvveti. Devamını Oku

 • KUVVE-İ MÜDRİKE: İdrak kuvveti. Beş duygunun, hissin zihinde duyulması, anlaşılması. Devamını Oku

 • KUVVE-İ DÂFİA: Zararlı şeyleri men’etme ve onlardan korunma hissi. İtme kuvveti. Devamını Oku

 • KUVVE-İ MÜTEHAYYİLE: Hissolunan şeyin gıyabında resim ve tasvir kuvveti. Hayâl kuvveti. Devamını Oku

 • KUVVE-İ TEŞRİİYE: Kanun vaz’etme kuvveti. şeriata uyan düsturlar yapma kuvveti. * Büyük Millet Meclisi. Devamını Oku

 • KUVVE-İ İLE-L MERKEZİYE: Muhitten (etraftan) merkeze doğru gelen çekme kuvveti. (Kuvve-i anil-merkeziyenin zıddıdır.) Devamını Oku

 • KUVVE-İ KUDSİYE: Evliyâ kuvveti. Cenab-ı Hakk’ın yardımına mazhar olan kuvvet. Hakaik-ı imâniye ve Kur’aniyeyi gayet ince ve derin bir firaset ve dirayetle anlayabilme kuvveti. Devamını Oku

 • KUVVE-İ AZM: f. Azim kuvveti. Emele muvaffak olmak için gösterilen azim, cehd kuvveti. Devamını Oku

 • KUVVE-İ BÂSIRA: f. Görme duygusu, görme kuvveti. Devamını Oku

 • KUVVE-İ İSTİNAD: Dayanma ve istinad etme kuvveti. Devamını Oku

 • KUVVE-İ ZÂKİRE: Hafıza. Ezberleme kuvveti. Ezber edici kuvvet. Devamını Oku

 • KUVVE-İ CÂZİBE: Kendine çekici kuvvet. Dünyanın câzibe, yani çekme kuvveti. Devamını Oku

 • KUVVE-İ SEBUİYE-İ GADABİYE: Zararlı şeyleri def’e sevkeden his ve kuvvet. Devamını Oku

 • KUVVE-İ SEBUİYE-İ GADABİYE: Zararlı şeyleri def’e sevkeden his ve kuvvet. Devamını Oku

 • KUVVE-İ MÜVELLİDE: Tevlid edici kuvve, meydana getirci kuvvet. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar