KURUN-U ULÂ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KURUN-U ULÂ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KURUN-U ULÂ: Eski Roma Devleti'nin ikiye ayrılması zamanına kadar olan eski devir. İlk çağ.

KURUN-U ULÂ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KURUN-U VUSTÂ: Eski Roma Devleti’nin ikiye ayrılmasından, İstanbul’un Müslümanlar tarafından zabtedildiği tarihe kadar olan zamandır. Orta asırlar. Devamını Oku

 • KURUN-U ÂHİRE: Son asırlar. İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed tarafından zaptedildiğinden so aki zaman. Hicri 857, Mi. 1453 yılından so aki devir. Devamını Oku

 • KURUN: (Karn. C.) Asırlar. Devirler. Çağlar. Devamını Oku

 • KURUN-U SÂLİFE: Geçmiş asırlar. Devamını Oku

 • LATİN: Eski Roma civarında iken so adan genişleyen ve devlet kuran eski bir kavim ismidir. * Eski Roma. * Şarkta Katolik mezhebinden olanın ismi. Devamını Oku

 • LATİNCE: Eski Roma’da konuşulan ve bugünkü Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi dilleri doğurmuş olan ana dil ki, Hint-Avrupa dil âilesinin önemli bir kolu olan İtalik grubundandır. Devamını Oku

 • KAB: Çok eski devir silâhlarından olan yayın kabzası (tutacak yeri) ile köşesi arasındaki mesafe, her “yay” da “iki kab” olan miktar. Devamını Oku

 • ENDÜLÜS: (Mi: 756-1031) Dört halife devrinden so a kurulan Emevi devleti yıkıldıktan so a Emevilerin Afrikadan Avrupa’ya geçip şimdiki Portekiz ve İspanya’da kurdukları İslâmi devletin bir ismidir. Bunlara Endülüs Emevileri denir. Abbasilerin katliâmından kurtulan Abdurrahman ismindeki zât Afrika yoluyla İspanyaya geçerek Emevilerin orada devamı sayılabilecek Endülüs Emevi devletini kurdu. El-Dahil (muhacir) lakabiyle maruf Abdurrahmandan itibaren Devamını Oku

 • ULİ: Sâhib. Ehil. Devamını Oku

 • ULÜ: Sahipler. Bir şeyin ehli olanlar. Devamını Oku

 • DEF’A-İ ULÂ: Birinci olarak, ilk defa. Devamını Oku

 • REK’AT-I ULÂ: Birinci rekât. Devamını Oku

 • ULÜVV: Büyüklük, yükseklik. * Bir şeyin yukarısına çıkma. * Şan, şeref ve kadr sahibi olma. Devamını Oku

 • ULÜ-L EMR: Müslümanları şeriat nâmına idare eden (Halife, kadı, İslâm reisi, pâdişah, sultan, reis-i cumhur, reis, müdür gibi) zâtlar. Devamını Oku

 • ULÜ-L EBSAR: Basiret sâhibleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar