KÜLAH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KÜLAH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KÜLAH: Takke. Kalpak. Baş örtüsü. * Kazıkların toprağa girmesini kolaylaştırmak için uçlarına geçirilen huni şeklindeki demir gömlek.

KÜLAH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CİLAHİK: Eskiden kemankere ile ve şimdi de tüfek ile atılan yuvarlak nesne. Devamını Oku

 • BÜRTULE: (C.: Bürtul) Kalpak dedikleri keçe takke. * Rüşvet. Devamını Oku

 • İLAH: Kendine ibadet edilen, Allah (C.C.) Her şeyden çok sevilen, tâzim ve tesbih edilen Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri.(Eğer her şey Cenab-ı Hakk’a isnad edilmezse, bir an-ı vâhidde, gayr-ı mütenahî ilahların isbatı lâzım gelir; ve bütün zerrat-ı kâinattan daha çok olan şu ilahların herbirisi, bütün ilahlara hem zıd hem misil olması lâzım geliyor. Ve aynı Devamını Oku

 • İLAHÎ: Cenâb-ı Hak ile alâkalı, Allah’a dâir. Cenab-ı Hakk’a aid ve müteallik. * Ey Allahım, ey İlâhım! (meâlinde duâ içinde söylenir). * Edb: Tasavvufî şairler tarafından dinî ve İlâhî fikirleri havi olmak üzere yazılmış olan ve makamla okunan şiirler. Devamını Oku

 • EMR-İ İLAHÎ: Allah’ın emri. Mc: Ölüm.(Ubudiyet, emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakar. Ubudiyetin dâisi, emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı Hak’tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviyedir. Fakat ille-i gaiyye olmamak, hem kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faideler ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmiyerek verilen semereler, ubudiyete münafi olmaz. Belki zaifler için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Devamını Oku

 • LAHÎ: Oyuncu. * Boşuna ve mânasız eğlenen. Oyalayan. Devamını Oku

 • MİLAH: (Milh. C.) Milhler, tuzlar. Devamını Oku

 • İLAHİYYUN: İlâhiyatçılar. * Fls: Sadece Allah’ın varlığından bahseden filozoflar. Sadece akıllarına güvenerek Cenab-ı Hak’tan bahseden bir kısım filozoflar. (Bak: Feylesof) Devamını Oku

 • LAHİKE: (C.: Levâhik) Gr: Ek, ilâve. (Bak: Lâhıka) Devamını Oku

 • LAHİF: Zulüm görmüş, ıztırab ve sıkıntı çekmiş. Devamını Oku

 • LAHİZ: f. Sel suyu. Devamını Oku

 • LAHİN: Telâffuz esnasında hususan Kur’ân okurken yanlışlık yapan. Devamını Oku

 • LAHİB: Açık yol. Devamını Oku

 • LAHÎM: Semiz, etli, şişman. Devamını Oku

 • LAHİME: Et yiyen hayvan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar