KODAMAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KODAMAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KODAMAN: İleri gelen. Servet veya mevki sahibi kimseler hakkında alay yollu söylenir.

KODAMAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • RİCAL: (Recül. C.) Erkekler, er kişiler. * Mevki sahibi kimseler, devlet adamları. * Yaya olanlar. Devamını Oku

 • HAVÂSS U AVÂM: İleri gelen kimseler ve halk. Devamını Oku

 • TAKADDÜM: (Kıdem. den) Önde bulunma. İleri geçme. * Zaman veya mevki bakımından ileride olma. Devamını Oku

 • ERKÂN: (Rükn. C.) Rükünler. Esaslar. Temeller. İleri gelen kimseler. Devamını Oku

 • ESATÎN: Sütunlar. Üstüvaneler. Direkler. * Mc: İleri gelen kimseler. Devamını Oku

 • MEHERE: (Mâhir. C.) Mâhirler, ustalar, üstadlar. Hüner sahibi ve elinden iş gelen kimseler. Devamını Oku

 • ALER-RE’Sİ-VEL-AYN: Baş ve göz üstüne. (Gelen misafire karşı veya bir işi deruhte edeceğine karşı hürmet ve memnuniyetle kabul ettiğini ifâde için söylenir.) Devamını Oku

 • EHL-İ VUKUF: Bir mes’ele hakkında bilgi sahibi olan salâhiyetli kimseler. Vukuf ehli. Bilirkişi. Devamını Oku

 • EL-HAK: Hakkın ta kendisi. Tam doğrusu. Tam gerçekten. * Hakkı, hakkı ile izhar ve beyan eden. * Varlığı hiç değişmeyen, ibadete lâyık ve her hakkın sahibi, Allah (C.C.) Âdil-i Mutlak ve Vacib-i lizâtihi. Devamını Oku

 • BERERE: (Bârr ve Berr. C.) Dindar ve temiz kimseler. Takvâ ehli olan, her çeşit günahlardan sakınanlar. Çok hayır sahibi kimseler. Devamını Oku

 • FERMEND: f. şan ü şeref ve mevki sahibi olan kişi. Devamını Oku

 • GİRAN-SAYE: f. Yüksek makam ve mevki sahibi. * Ordu kumandanı. Devamını Oku

 • İZZETLÛ: Şeref ve itibar sahibi. * Eskiden belirli bir mevki ve rütbe sahiblerine verilen ünvan. Devamını Oku

 • FİDYE-İ NECAT: Bir kimsenin esirlikten veya başına gelen bir belâdan kurtulmak için, kendisi veya kendi namına başkası tarafından mecburen verilen para vesaire hakkında kullanılan bir tabirdir. Tabirin karşılığı, can kurtarma akçası demektir. Devamını Oku

 • MÜTEVELLİD: Doğan, dünyaya gelen. * İleri gelen, çıkan, hâsıl olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar