KIYMET-NÂ-ŞİNÂS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KIYMET-NÂ-ŞİNÂS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KIYMET-NÂ-ŞİNÂS: f. Değer takdir edemiyen, kıymet bilemiyen.

KIYMET-NÂ-ŞİNÂS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ZÎ-KIYMET: Kıymet sâhibi, kıymetli. Devamını Oku

 • KAMET-İ KIYMET: Kıymet ve değerinin mertebesi. Manevî büyüklük. Devamını Oku

 • KIYMET-ŞİNAS: f. Kıymet bilir. İnsaniyetli, değer bilir. Devamını Oku

 • MUKADDİRÎN: (Mukaddir. C.) Kıymet ve paha biçenler. Takdir edenler. Devamını Oku

 • KIYMET-İ HAKİKİYE: Hakiki ve gerçek değer. Devamını Oku

 • KIYMET: Değer, baha, semen, bedel. Devamını Oku

 • KIYMET-AGÂH: f. Kıymetten anlar, değer bilir. Devamını Oku

 • KIYMET-DÂR: f. Değerli, kıymetli, pahalı. Devamını Oku

 • NAZAR-I TAKDİR: Kıymet biçme bakışı, takdir bakışı. Devamını Oku

 • HEM-KIYMET: f. Aynı kıymette olan, kıymetleri eşit olan. Devamını Oku

 • KADR: İtibar. Değer, kıymet. Haysiyet. Derece miktarı. Miktar. Meblağ. Takat. Takdir, rızkı taksim eylemek. Gına. Devamını Oku

 • MÜSEMMEN: Edb: Sekizer mısralı bentlerden müteşekkil nazım. * Sekiz renkli. Sekiz parçadan meydana gelen. * Fık: Paha biçilmiş ve takdir edilen kıymet karşılığında satılmış olan şey. Devamını Oku

 • MUKADDİR: Takdir eden. Bütün mahlukatın ve her şeyin esaslarını tanzim ve takdir edip sıralayan. Allah (C.C.). Bir şeyin kıymetini biçen, takdir eden. Beğenen. Devamını Oku

 • MAHMUD-U BİL-ITLAK: Her cihetle ve bütün hallerde medhe ve hamde elyak olan Cenab-ı Hak.(Hiç mümkün müdür ki: Bir baharı halk edemiyen ve bütün meyveleri icad edemiyen ve yeryüzünde sikkeleri bir olan bütün elmaları inşa edemeyen; onların bir misal-i musaggarı olan bir elmayı halk edip o elmayı ni’met olarak birisine yedirsin, şükrünü kazansın, Mahmud-u Bilıtlak’a hamd Devamını Oku

 • MİSKİN: Uyuşuk, tenbel, hareketsiz. Zavallı. * Cüzzam hastası. * Fık: Kendi kendini idâre edemiyen, iktisabtan âciz, mal ve mülkü hiç olmayan kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar