KIYAS-I MÜREKKEB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KIYAS-I MÜREKKEB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KIYAS-I MÜREKKEB: Man: İkiden fazla mukaddemeden mürekkeb kıyas.

KIYAS-I MÜREKKEB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • LAFZ-I MÜREKKEB: Man: Mürekkeb lafız. Cüzlerden biri, mânâsının cüzlerinden birine delâlet eden lafız. Devamını Oku

 • SADÂ-YI MÜREKKEB: Sesin bir çok defalar tekrarı. Devamını Oku

 • SEBK-İ MÜREKKEB: Edb: Hem kısa, hem uzun ifâde tarzı. Devamını Oku

 • SEBK-İ MÜREKKEB: Edb: Hem kısa, hem uzun ifâde tarzı. Devamını Oku

 • MÜREKKEBÂT: Mürekkepler. Bir kaç cisimden, elemandan yapılmış olan. Devamını Oku

 • CEHL-İ MÜREKKEB: Bilmemekle beraber, bilmediğini de bilmemek. Devamını Oku

 • KIYAS-I AKÎM: Man: Neticesiz veya doğru netice vermeyen kıyas. Devamını Oku

 • MÜREKKEB: (Rükub. dan) Terkib edilmiş, bir kaç maddeden yapılmış. * Yazı yazmaya mahsus boya terkibi. * Karışmış, muhtelit. * Bitecek yer, münbit. * Asıl, esas. Devamını Oku

 • ZÜ-L KAVAFİ: İkiden fazla kafiyeli nazım şekli. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MÜREKKEB: Gr: Yardımcı bir fiille birleşerek tek kelime hükmüne geçen fiil. Birleşik fiil. (Vurabilmek, yazabilmek, okuyabilmek gibi.) Devamını Oku

 • BÎ-KIYAS: f. Kıyassız, ölçüsüz. Devamını Oku

 • KIYAS-I HÂDİ’: Man: Aldatıcı kıyas. Devamını Oku

 • KIYAS-I MUKASSİM: Man: İki şıkkı bulunan ve her iki şıkkın neticesi aynı olan kıyas. (Sultan Mehmed Fatihin, babasına gönderdiği şu haber buna güzel bir numunedir. “Padişan sen isen ordunun başına geç; yok padişah ben isem, sana emrediyorum ordunun başına geç.”) Devamını Oku

 • TERKİB-İ KIYAS: Bir davayı isbat için delil arayıp bulma usulü. Devamını Oku

 • KIYAS-I BİNNEFS: Nefsini misal alarak, nefsine kıyaslayarak. Bir şeyin bizzat kendini kıyas ederek yapılan kıyas. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar