KİTBE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KİTBE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KİTBE: Kitabe yazmak. Zam ve cem'etmek. Artırmak ve biriktirmek.

KİTBE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TASNİF: Sınıflara ayırmak. Sınıflandırmak. * Kitap yazmak. Kitap tertib etmek. Devamını Oku

 • KİTABET: Yazmak. Kâtiblik. Usulüne göre bir şeyi yazmak. Devamını Oku

 • TEMLİK: Mal sahibi etmek. Birine mülkü kazandırmak, sahib etmek. * Mülk olarak vermek. Devamını Oku

 • KASS: Cem’etmek, toplamak, biriktirmek. Devamını Oku

 • TELAKKUT: Cem’etmek, toplamak, biriktirmek. Devamını Oku

 • SÜMAME: (C.: Sümâm) Bir zayıf ot. * Cem etmek, toplamak, biriktirmek. Devamını Oku

 • TATBİK: Yakıştırmak. Yerine getirmek. * Karşılaştırmak. * Bir kaide, kanun veya emri yerine getirmek. Kıyas ve tahmin etmek. * Benzetme, uydurma. Devamını Oku

 • NEBK: Yazmak. * Husumet etmek, düşmanlık yapmak. * Düz etmek, düzleştirmek. Devamını Oku

 • İCMAL: Hülâsa etmek. Kısaltmak, bir araya toplamak. Kısa anlatmak. Biriktirmek. * Uzun bir hesaptan çıkarılan hülâsa, netice. Devamını Oku

 • TE’LİF: Barıştırmak. Husumeti defetmek. Ülfet ve imtizac ettirmek. * Çeşitli şeyleri birleştirip karıştırmak. * Eser yazmak. * Noksan bir adedi bine çıkarmak.(Kâinatın te’lifinde öyle bir i’caz var ki; bütün esbab-ı tabiiyye, farz-ı muhal olarak muktedir birer fâil-i muhtar olsalar, yine kemal-i acz ile i’caza karşı secde ederek $ diyeceklerdir. M.) Devamını Oku

 • TEFKİK: Birbirinden ayırmak. * Halâs etmek, kurtarmak. Devamını Oku

 • TAHKİK: Doğru olup olmadığını araştırmak veya doğruluğunu, yanlışlığını meydana çıkarmak. İncelemek. İçyüzünü araştırmak. * Bir şeyi eksiksiz ve ziyâdesiz yapmakta mübâlağa etmektir. Bir şeyin hakikatına ermek, künhüne vâkıf olmak, nihayetine erişmek demektir. Kur’an kıraat ıstılahında ise: Her harfin hakkını vermek, özel sıfatlarına riayet etmek, sesi tam mahrecinden çıkarmak, medleri gerektiği kadar uzatmak, hareke, ızhar ve Devamını Oku

 • İCLAB: Cem’etmek, toplamak. * Yoldaşlık etmek. * Ardından çağırmak. * “Gitsin” diye haykırmak. Devamını Oku

 • TATMİN: İkna etmek. Kandırmak. * İnsanın kalbini emin etmek. Rahatlandırmak. Devamını Oku

 • İBANE: Irak etmek, uzaklaştırmak. * Ayırmak. * İzhar etmek, göstermek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar