KİSE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KİSE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KİSE: (Kis-Kese) f. Küçük-büyük torba kab. * Para kesesi. Kumaştan çanta biçiminde torba kab. * Yoğurt kesesi. * Para. Para hesabı. Öz para. * Kestirme yol.

KİSE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EMYA(N): f. Para kesesi, içine para konulan torba, çanta. Devamını Oku

 • KESE: Kısa yol, kestirme yol. * Mc: Mali iktidar, servet. (Para kesesi manasında olan kelime için Bak: Kise) Devamını Oku

 • HEMYAN: f. Kese, torba, çanta, dağarcık. Devamını Oku

 • HEMYAN: f. Kese, torba, çanta, dağarcık. Devamını Oku

 • SE: Kur’an alfabesinin dördüncü harfidir. Ebced hesabında 500 sayısının karşılığıdır. Devamını Oku

 • KİSEDAR: f. Parayı toplıyan, para hesabını tutan kimse. Vekilharç. Devamını Oku

 • SURRE: (C.: Surer) Para kesesi, para çıkını. * Hac zamanında İslâm Devletinin pâdişahı tarafından fakir ve muhtaçlara dağıtılması için Mekke ve Medineye her yıl gönderilen para ve sâir şeyler. Devamını Oku

 • KAFEDAN: Attarların eczâ koydukları kese veya torba. Devamını Oku

 • KÂSE: f. Tas veya çanak. Kâse gibi olan çukurluk. * Başı kaplayan ve başın üstündeki kemik. Devamını Oku

 • KİLİSE: Hıristiyanların mâbedi. Hıristiyan mezhebi. Devamını Oku

 • MÜKEYYES: Keselenmiş. Kese biçiminde toplanıp kalmış olan şey. Devamını Oku

 • ESHEL-İ TARİK: En çıkar yol. En kolay ve kestirme olan yol. Devamını Oku

 • KÜRZ: (C: Karaze) Çan. * Dağarcık, torba. Devamını Oku

 • ALÎK: Hayvana bir defada verilen yem. * Asılan torba. Devamını Oku

 • KÜMMÎ: Konik. Koni biçiminde olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar