KİRAMEN KÂTİBÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KİRAMEN KÂTİBÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KİRAMEN KÂTİBÎN: İnsanların iki tarafında bulunup, sevablarını ve günahlarını yazan meleklerin adı.

KİRAMEN KÂTİBÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • PİRAMEN: f. Çevre, etraf, yan. Devamını Oku

 • İHTİRAMEN: Hürmet ederek, saygı göstererek. Devamını Oku

 • HAMELE-İ HÜCCET: Günah ve sevabları yazan melekler. Devamını Oku

 • ATİD: Tedarik olunmuş. Hazır ve müheyya. * Günah ve sevabları yazan melek. Devamını Oku

 • KÂTİB: Yazan, yazıcı, kitâbet eden. Usta yazıcı. Devamını Oku

 • MÜKÂTİB: Mektup yazan. Mektuplaşan. * Fık: Köle veyâ câriyesinin azâd edilmesini bir kazanca veya bir müddete bağlayan efendi. Devamını Oku

 • KÂTİB-İ EZELÎ: Her şeyin hayatının mukadderatını ezelden bilip yazan Cenab-ı Hak (C.C.) Devamını Oku

 • GAFFAR: (Gufran. dan) Günahları örten, günahları bağışlayıcı. Mağfireti çok. * Kullarının günahlarını afveden Cenâb-ı Hak (C.C.) Devamını Oku

 • KÂTİB-İ VAHY: Kur’an-ı Kerim âyetlerini yazan. Vahy kâtibi. Devamını Oku

 • BİTÜM: Yerin altında bulunup sıvı ve sarımtırak veyahut katı ve kara bir durum ve renkte olan maddedir ki, asfalt yol yapılırken kullanılır. Devamını Oku

 • LİRİK: Heyecan ve ahenge fazla ehemmiyet verilen şiir. * Bu tarzda şiir yazan şair. Devamını Oku

 • LİRİK: Heyecan ve ahenge fazla ehemmiyet verilen şiir. * Bu tarzda şiir yazan şair. Devamını Oku

 • MELAİKE-İ KİRAM: Büyük meleklerin büyükleri: Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Azrâil (A.S.)(… Melâike, bir ümmet-i azimedir ki; sıfat-ı iradeden gelen ve şeriat-ı fıtriyye denilen evamir-i tekviniyesinin hamelesi ve mümessili ve mütemessilleridirler. S.)(… Hem meselâ küre-i arz, küre-i arzın nevileri adedince başlar ve o nevilerin ferdleri sayısınca diller ve o fertlerin a’za ve yaprak ve meyveleri mikdarınca tesbihatlar Devamını Oku

 • KEFFARET-ÜZ ZÜNUB: Günahların keffareti. Mü’min insanların çeşitli hastalık ve musibetlerine denir. Çünkü günahlarından afvına vesile olabilir. (Huk. İslâmiye ve Ist. Fık. K.) Devamını Oku

 • UBEYDE BİN CERRAH (R.A.): Aşere-i Mübeşşere’den olup, asıl ismi Amir bin Abdullah’tır. Her din muharebesinde bulunup çok büyük şecaat ve metanet göstermiştir. Adaleti ile de meşhurdu. Şam’ın fethinde kendisi kumandandı. Hicri 18 senesinde 58 yaşında iken taundan vefat etmiştir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar