KİNEVER Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KİNEVER kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KİNEVER: f. Kin besleyen, hased eden, kinci.

KİNEVER ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÜŞTÜRHU: f. Deve huylu. Kinci, hased eden. Devamını Oku

 • ÜŞTÜRDİL: f. Kinci, fesatçı, hasedçi. Devamını Oku

 • REŞKİN: f. Kıskanç. Kıskanan. Hased eden. Hâsid. Devamını Oku

 • MÜNAFESE: Başkasında görülen bir kemale imrenip ona yetişebilmek ve daha ileri gidebilmek için, nefislerin nefâsette, iyi şeylerde yarışması hissidir ki, nefsin şerefinden ve uluvv-i himmetinden neş’et eder. Hased ile arasında fark açıktır. Hased eden kimse, kemâle düşmandır; hased ettiği kimsenin zararından, nimetinin zevâlinden memnun olur.Münâfis, yarışçı ise kemâle aşıktır. O, karşısındakinin sukutunu değil; kendisinden daha Devamını Oku

 • MÜNAFESE: Başkasında görülen bir kemale imrenip ona yetişebilmek ve daha ileri gidebilmek için, nefislerin nefâsette, iyi şeylerde yarışması hissidir ki, nefsin şerefinden ve uluvv-i himmetinden neş’et eder. Hased ile arasında fark açıktır. Hased eden kimse, kemâle düşmandır; hased ettiği kimsenin zararından, nimetinin zevâlinden memnun olur.Münâfis, yarışçı ise kemâle aşıktır. O, karşısındakinin sukutunu değil; kendisinden daha Devamını Oku

 • HASED: Başkasının iyi hallerini veya zenginliğini istemeyip, kendisinin o hallere veya zenginliğe kavuşmasını istemek. Çekememezlik. Kıskançlık. Kıskanmak.(Hasedin çaresi: Hâsid adam, hased ettiği şeylerin âkıbetini düşünsün. Tâ anlasın ki, rakibinde olan dünyevi hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet; fânidir, muvakkattır. Faidesi az; zahmeti çoktur. Eğer, uhrevi meziyetler ise; zâten onlarda hased olamaz. Eğer onlarda dahi Devamını Oku

 • KÜBRA: (Ekber’in müennesi) Büyük, daha büyük, en büyük. * Man: İkinci kaziye (İkinci önerme). Yâni, hadd-i ekberin bulunduğu cümle (Bak: Hadd-i ekber). Devamını Oku

 • MÜTEASSIB: (Asab. dan) Taassub eden, taraftarlık eden. * Son derecede dinine ve milletine taraftarlık besleyen. (Bak: Mutaassıb) Devamını Oku

 • GARAZ-KÂR: f. Düşmanlıkla, eden, hased eden, kin güden. Devamını Oku

 • PERESTİŞKÂR: İbâdet edercesine seven, çok ileri sevgi ve hürmet besleyen. Devamını Oku

 • MUHASEDE: (Hased. den) Birbirini çekememe, hased etme, kıskanma. Devamını Oku

 • MÜREBBİ: Terbiyeci, terbiye eden, yetiştiren, ders veren. Pedagog. * Besleyen. Devamını Oku

 • HASUD: Çok hased eden. Devamını Oku

 • MAHKUD: Hased edilen, hased olunan. Devamını Oku

 • MÜTEBAGİZ: Birbirine düşman olan, kin güden, hased eden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar