KİMYA-YI AVAM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KİMYA-YI AVAM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KİMYA-YI AVAM: Dünyanın kıymetsiz ve fâni olan şeylerini âhiret metalarına feda etmek.

KİMYA-YI AVAM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • AVAM-PERESTANE: f. Avam kimselere yakışır şekilde. * Şiddetli halk taraftarı olan birine yakışır sûrette. Devamını Oku

 • AVAM-PESEND: f. Halk tarafından beğenilecek olan şey. Devamını Oku

 • AVAM: Halktan ilmi irfanı kıt olan kimse. Okuyup yazması az olan. Fakirler sınıfından. * Tas : Hakikata tam erememiş, tevhidin derin hakikatlarından haberi olmayan. * Halkın ekseriyeti. Devamını Oku

 • AVAMİL: (Amil. C.) Sebepler. * Ayaklar. * Valiler. Hâkimler. * Gr: Arabçada kelime sonlarının okunuşuna te’sir eden hususları öğreten ilim ve ona dâir kitab. * Birgivi Hazretlerinin “Nahiv” ilmine dâir olan kitabının ismi. Devamını Oku

 • CUMHUR-U AVAM: Halk tabakası. Devamını Oku

 • AVAM-FİRİB: f. Halkın hoşuna gidecek tarzda hareket eden, halkı avlıyan, demagog. Devamını Oku

 • TEFADİ: Bir kimseye “Sana ben feda olayım” demek. * Feda etmek. Devamını Oku

 • ASTRONOMİ: yun. Kozmoğrafya. Gök ilmi. Felekiyat.Astronomi ilmi dünyanın birgün hareketinin duracağını; coğrafya, karaların alçalarak dünyanın sularla kaplanacağını, iklimin değişerek canlılar için yaşanmaz hâle geleceğini; fizik, güneşin birgün söneceğini, kâinattaki enerjinin artık kullanılamaz, işe yaramaz hâle geleceğini, kâinatın öleceğini açıklamaktadır. İnsanların yaşanmaz hâle gelecek dünya ve güneş sisteminden başka sistemlere göç edeceklerini hayâl etsek bile, kâinatın Devamını Oku

 • FEDAÎ: Dâvası ve gayesi uğruna herşeyini çekinmeden feda edebilen. Devamını Oku

 • KATOLİK: Fr: Hıristiyanlardan bazılarınca Hz. İsa’nın (A.S.) vekili telâkki ettikleri papanın reisliği altında Hıristiyanlıkta bir mezheb ve bu mezhabe bağlı olanlar.(Ehl-i bid’a, dinsizliklerine ve ilhadlarına şöyle bir bahane buluyorlar. Diyorlar ki: “Alem-i insaniyetin müteselsil hadisâtına sebep olan Fransız ihtilâl-i kebirinde, papazlara ve rüesa-yı ruhaniyeye ve onların mezheb-i hassı olan Katolik mezhebine hücum edildi ve tahrib Devamını Oku

 • İKİ ELİ YAKASINDA OLMAK: Mecaz yoluyla âhiret gününde birinden hakkını aramak. Devamını Oku

 • KAFİYEPERESTLİK: Kafiye için safiyeyi feda edecek derecede kafiyeye ehemmiyet vermek. Birinci derecede kafiyeyi düşünüp, mânayı arka plana atmak. Devamını Oku

 • ANÂSIR-I KÜLLİYE: Külli ve dünyanın her tarafından yayılmış bulunan unsurlar. Devamını Oku

 • MÜKÂBERE: (Kibr. den) Kendi sözünün haksızlığını ve karşısındakinin doğruluğunu bildiği hâlde kabul etmemek ve nizâ çıkarmak, kavga etmek. Kendini büyük görmek.(Hilkat-ı kâinatta bir hikmet-i tâmme görünüyor. Evet inayet-i ezeliyenin timsali olan hikmet-i İlâhiyye, kâinatın umumunda gösterdiği maslahatların riâyeti ve hikmetlerin iltizamı lisanı ile saadet-i ebediyeyi ilân eder. Çünkü, saadet-i ebediyye olmazsa, şu kâinatta bilbedahe sâbit Devamını Oku

 • ŞEHİD: Şâhid olan. * Meşhude. Allah (C.C.) yolunda canını feda eden müslüman. Hak için hayatını feda ederek ölen. Allah’ın rızasına eren. (Naklinde ve gaslinde Rahmet melekleri hazır oldukları için yahut kıyamette ümem-i sâlife hakkında istişhad olunan zevattan olduğu için yahut vefat etmeyip huzur-u İlâhîde hazır ve zinde olduğu için yahut âlem-i mülk ve melekûtu müşahede Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar