KEYYEFE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KEYYEFE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KEYYEFE: (Tekyif. den mâzi fiili) İnceleyip iç yüzünü bildi, idrak etti manasınadır.

KEYYEFE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ALGI: (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, mânalandırılması. Doğru idrak gibi yanlış idrak da olabilir. Yanlış idrak göz yanılması yâhut olmıyan bir şeyi görmek şeklinde olabilir. Dünyayı, idrak sayesinde tanıyoruz. Bir idrakte hem afâki (objektif, nesnel), hem enfüsi (sübjektif, öznel) unsurlar bulunur. Bu sebeple idrak, gerçeğin bizzat kendisi değil, gerçeğin bir Devamını Oku

 • ŞİR’A: (Şeria-Meşrea) Lügat mânası, bir ırmak veya herhangi bir su menbaından su içmek veya almak için girilen yol demektir. Bunda insanların, hayat-ı ebediye ve saadet-i hakikiyeye vusulü için Allah’ın vaz’ u teklif ettiği ahkâm-ı mahsusaya ve mezheb-i müstakime bil’istiare ıtlak edilmiştir ki, din demektir. Ya kapalı bir şeyi yarıp açmak ve beyan etmek mânasına şer’ Devamını Oku

 • Fİ’L-İ ŞART: şart fiili. (Bak: şart) Devamını Oku

 • ŞERREDE: “Ayırdı” mânâsına “Teşrid”den mâzi fiili. (Bak: Teşrid) Devamını Oku

 • SAYYERE: (Sayruretin fiili) Oldu, olur (meâlinde). Devamını Oku

 • MURAKABE: Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek. * Kendini kontrol etmek. İç âlemine bakmak. Gözetmek. * Hıfz etmek. * Beklemek. İntizar. * Dalarak kendinden geçmek. * Tas: Kendisini tamamen nâfile ibâdet ve itaate vermek için mâbede kapanmak. Devamını Oku

 • İNDELİCAB: (İnd-el icab) İcab ettiği zaman, gerekince, iktiza ettiğinde. Devamını Oku

 • MA’RUF-İ CİHÂN: Dünyaca tanınan ve meşhur. Cihânın bildiği. Devamını Oku

 • İDRAK-İ DAKİK: İnce idrak. Devamını Oku

 • FÂİL: İşi yapan. Fiili işleyen. * Gr: Masdarın mânasını meydana getirene denir. Devamını Oku

 • FÂİL: İşi yapan. Fiili işleyen. * Gr: Masdarın mânasını meydana getirene denir. Devamını Oku

 • MÜTEAREF: (Örf. den) Herkesin bildiği, meşhur, ünlü. Devamını Oku

 • ENA: Ermek, idrak. * Saat. Devamını Oku

 • ÂMED: f. (Mâzi fiili olup mastar gibi kullanılır). Gelmek, geliş, vürud eyleme. Devamını Oku

 • İSM-İ MEF’UL: Gr: Fâilin fiili kendi üzerine geçen kelime. Mektub, mazlum, mağdur gibi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar