KEVAHİN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KEVAHİN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KEVAHİN: (Kâhin. C.) Kâhinler. Falcılar. Gaibten haber verenler. * Alimler.

KEVAHİN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KEVAHİL: (Kâhil. C.) Sırtlar, arkalar. * Gayretsizler, uyuşuklar, tembeller. Devamını Oku

 • KEVAHİL: (Kâhil. C.) Sırtlar, arkalar. * Gayretsizler, uyuşuklar, tembeller. Devamını Oku

 • KÜHHAN: (Kâhin. C.) Kâhinler, falcılar. Devamını Oku

 • KEHENE: (Kâhin. C.) Kâhinler, falcılar. Devamını Oku

 • KEHENE: (Kâhin. C.) Kâhinler, falcılar. Devamını Oku

 • MÜBEŞŞİRÎN: Müjdeciler. * Müjde verenler. hayırlı haber getirenler. * Peygamberlerin (A.S.) bir vasfı. * Çok müjde verici. Devamını Oku

 • KEHANET: Gaibden haber vermek. Falcılık. Kâhinlik etmek. (İlâhi ihbârât-ı gaybiyyeye istinad etmeden, gaybdan haber vermek ve falcılık ve kâhinlik etmek dinen kat’iyyetle haramdır.) Devamını Oku

 • MÜBEŞŞİRAT: (Mübeşşir. C.) Hayırlı alâmetler. * Müjdeleyenler, hayırlı haber verenler. Devamını Oku

 • MÜTEKEHHİNÎN: (Mütekehhin. C.) Falcılık yapanlar, kâhinlik edenler. Devamını Oku

 • MÜTEKEHHİNÂNE: f. Falcılıkla, kâhincesine. Devamını Oku

 • MUZIRRÎN: Zararlar, zarar verenler. Devamını Oku

 • TEKEHHÜN: Kâhinlik yapma, falcılık etme. Devamını Oku

 • TEKEHHÜN: Kâhinlik yapma, falcılık etme. Devamını Oku

 • VAİZÎN: (Vâizûn) Vâizler. Halka nasihat verenler. Devamını Oku

 • MUTASADDIKÎN: (Mutasaddık. C.) Sadaka verenler. Tasadduk edenler. * Sâdık ve doğru olduğu anlaşılanlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar