KEŞFÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KEŞFÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KEŞFÎ: Keşifle alâkalı.

KEŞFÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜŞAHEDAT: (Müşahede. C.) Gözle görülen şeyler. * Görüşler. * Keşifle seyredilenler. * Man: Mücerret his ile kat’iyyetle hüküm ve tasdik olunan kaziyeler.(Arkadaş! Nefsin vücudunda bir körlük vardır. O körlük, vücudunda zerre miskal kaldıkça hakikat güneşinin görünmesine mâni bir hicab olur. Evet, müşahedemle sabittir ki: Kat’î, yakînî bürhanlar ile deliller dolu olan büyük bir kalede, küçük Devamını Oku

 • EHL-İ KEŞF: f. Perdeli olan ve zâhir hislerle bilinmeyen hakikatları, Cenab-ı Hak’kın lütf u ihsanı ile bilen veliler. Devamını Oku

 • KEŞFİYAT: (Keşf. C.) Keşifler. Bulup meydana çıkarılan şeyler. * Cenâb-ı Hakkın ihsan ve ilhamı ile evliyâullahın, hususan evliya-ı izâm hazeratının ve hasseten Kur’ân-ı Hakimin irşadı ile ve feyzi ile Rüesâ-i Evliyâ ve Server-i Kâinat olan Peygamberimiz Resul-i Ekrem (A.S.M.) Efendimizin dersi ile ferd-i ferid-i a’zam makamının zirve-i âlisine yükselen büyük hâdinin vâkıf oldukları mâziye, hâle, Devamını Oku

 • KEŞFİYAT-I FENNİYE: Fen ve ilmin keşifleri. (Telefon, radyo, uçak gibi.) Devamını Oku

 • KEŞAN BER KEŞAN: Çeke çeke, zorla sürükleye sürükleye götürerek. Devamını Oku

 • KE: “Gibi” mânasındadır. (Arapça teşbih edâtı) Kelimenin başına getirilir. Meselâ: (Kezâlike: Bunun gibi) * Harfin ve kelimenin sonuna gelirse “sen” zamiri yerindedir. Meselâ (Kitâbü-ke: Senin kitabın) Devamını Oku

 • ES’ELÜKE: Senden isterim (meâlinde). Devamını Oku

 • A’SÂB-I MUHARRİKE: Hissi, duyguyu vücuttaki haber merkezine bildiren sinirler. Hareket ettirici sinirler. Devamını Oku

 • MUHARRİKE: Hareket veren duygu. Devamını Oku

 • HALİKE: Çok hırslı, haris olan nefis. Devamını Oku

 • MUDHİKE: Gülünç şey, gülünecek hâl. Komedya. Devamını Oku

 • LAHİKE: (C.: Levâhik) Gr: Ek, ilâve. (Bak: Lâhıka) Devamını Oku

 • ZİKE: Silâh. Devamını Oku

 • KEŞKEK: Haşlandıktan so a kurutulmuş buğday. Devamını Oku

 • KEŞEF: f. Kaplumbağa. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar