KESB-İ KUDRET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KESB-İ KUDRET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KESB-İ KUDRET: Kudret ve kuvvet kazanma.

KESB-İ KUDRET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KESB-İ SERVET: Para kazanma. Devamını Oku

 • MATBAHA-İ KUDRET: Cenab-ı Hakk’ın âşikâr kuvvet ve kudreti ile bahçe, bağ, tarla ve bostan gibi yerlerde pişmiş gibi hazır gıda maddelerinin yetiştiği yer. Kudret mutbahı. Devamını Oku

 • KESB: Kazanç. Çalışmak. Sa’y ve amel ile kazanmak. Elde etmek. Edinmek. Kazanç yolu. * Fık: Bir insanın kendi kudret ve iktidarını bir işe sarfetmesi. Devamını Oku

 • RAKAHA: Ticaret. * Kesb, kazanma. Devamını Oku

 • KUDRET-İ İLÂHİYE: Allah’ın kudreti.(Cenab-ı Hakk’ın kudret, ilim, iradesi; şemsin ziyâsı gibi bütün mevcudata âmm ve şâmil olup, hiçbir şeyle müvazene edilemez; Arş-ı Azama taalluk ettikleri gibi, zerrelere de taalluk ederler. Cenab-ı Hak, şems ve kameri halkettiği gibi, sineğin gözünü de O halketmiştir. Cenab-ı Hak; kâinatta vaz’ettiği yüksek mizan gibi, hurdebinî hayvanların bağırsaklarında da pek ince Devamını Oku

 • ARZ-I KUDRET: Kudret gösterme. Devamını Oku

 • ARZ-I KUDRET: Kudret gösterme. Devamını Oku

 • KUDRET: Güç. Takat. * Her yeri kaplayan kudretullah. * Varlık. Ehliyet. Becerebilme. * Zenginlik. * Kabiliyet. * İlm-i kelâmda: Allah Teâlâ’ya mahsus ezelî ve ebedî ve bütün kâinatta tasarruf eden sıfattır.(Arkadaş bir kelime-i vâhidenin işitilmesinde; bir adam, bin adam birdir. Yaratılış hususunda da Kudret-i Ezeliyeye nisbeten bir şey, bin şey birdir. Nev ile fert arasında Devamını Oku

 • KESB-İ MUÂREFE: Bir mevzuda çalışarak ihtisas sahibi olmak. Birbinini tanımak ve alışmak. Devamını Oku

 • KESBÎ: Çalışmakla kazanılan. So adan elde edilen. Doğuştan olmayan. Vehbî olmayan. Devamını Oku

 • KESB-İ ŞER: şerli bir işi işlemek veya o işe âlet olmak yahut da tarafdar olmak. Devamını Oku

 • KESB-İ VUKUF: Haberi olma. Vukuf sahibi olma. Bilgi edinme. Devamını Oku

 • YED-İ KUDRET: Allah’ın kudreti ve kudretinin tasarrufu. Devamını Oku

 • MAKDERET: (Kudret. den) Kuvvet, kudret, güç, zor. Devamını Oku

 • MEVAHİB-İ KUDRET: Cenab-ı Hakkın verdiği nimetler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar