KERRAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KERRAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KERRAT: Kerreler. Defalar. Çarpım cetveli.

KERRAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

  • MİRAR: Kerreler. Def’alar. Devamını Oku

  • MERRAT: Kerrât. Kerreler. Birçok def’alar. Devamını Oku

  • DEFAAT: Kerreler, def’alar. Müteaddid. Devamını Oku

  • SADÂ-YI MÜREKKEB: Sesin bir çok defalar tekrarı. Devamını Oku

  • RUZNAME: Vakit cetveli, takvim. * Günlük gazete, günlük hâdiselerin yazıldığı kâğıt. * Bir meclis veya hey’etin müzakerat proğramı. * Hergünkü gelir ve giderin kaydedilip yazıldığı defter. Devamını Oku

  • CERCİS: (A.S.) : (Circis) Taberi tarihine göre: İsâ Aleyhisselâmdan so a gelmiş ve Filistinde yaşamış ve onun şeriatı ile amel etmiş olan bir peygamberdir. Yedi sene içersinde tebliğde bulunarak çok işkencelere maruz kalmış, müteaddid defalar öldürülmüş ve mu’cize ile dirilerek tekrar tebliğ vazifesine devam etmiştir. Kendisine düşmanlık eden kavim ateşle helâk edilmiştir. En sonunda yine Devamını Oku

  • HADS: Uzun düşünce ve delile ihtiyaç kalmadan hâsıl olan ilim. Sür’at-i intikal. Ani ve doğru idrâk. Delilden neticeye çabuk varmak.(Akıl tâtil-i eşgal etse de, nazarını ihmal etse, vicdan Sânii unutamaz. Kendi nefsini inkâr etse de onu görür. Onu düşünür. Ona müteveccihtir. Hads ki, şimşek gibi sür’at-i intikaldir, dâima onu tahrik eder. Hadsin muzâafı olan ilham, Devamını Oku

  • CELALEDDİN-İ HARZEMŞAH: (Vefâtı M.: 1231) Mengü berdi (Allah verdi) ismi de verilir. Harzemşah soyunun 7nci ve son hükümdarıdır. Tarihte cesaret ve irfanı ile tanınmıştır. O zamanın deccalı olan Cengiz’in kahır ve şiddeti karşısında İrân ve Turân korku ve zillete düştüğünde Celâleddin, Cengiz’in ordularını müteaddit defalar mağlub etmiştir. Kendisine pederinden şehzadelikten başka bir şey kalmadığı halde Devamını Oku

  • SAİD-İ NURSÎ: (Bediüzzaman) (Mi: 1876 – 1960, Hi: 1293 – 1379) Babası Mirza, Annesi Nuriye olan bu büyük mütefekkir zât, Bitlis vilâyetimizin Hizan kazası, Nurs köyünde doğmuştur. Ateşîn zekâsı ve takvası ve dinine sadakatı kısa zamanda etrafta tanınmasına sebeb olmuştur. Bir müddet Van’da kaldı. Başta Vâli Tahir Paşa olmak üzere bütün halk kendisine hürmet ediyordu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar